1.3.Εκπαιδευτικό έργο

 • Υποβοηθός στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής κατά τα έτη 1989-1990.
 • Οργάνωση, ως επιστημονικός υπεύθυνος, 4 πρακτικών σεμιναρίων λαπαροσκοπικής χειρουργικής (workshop) για την εκπαίδευση των ειδικευομένων της Β΄ Χειρουργικής κλινικής (3-5/3/2006, 18-20/4/2008, 12-14/6/2009, 12-13/1/2013).
 • Οργάνωση, ως επιστημονικός υπεύθυνος, 2 μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων εφηρμοσμένης εγχειρητικής ανατομικής για τους ειδικευόμενους της Β΄ Χειρουργικής Κλινικής του Α.Π.Θ. με θέμα: «Ήπαρ- εξωηπατικά χοληφόρα», (10/11/2007) και «Πάγκρεας» (29/11/2008.
 • Εκπαιδευτής σε workshop λαπαροσκοπικής χειρουργικής στα πλαίσια του 22ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου (29/3/2008).
 • Εκπαιδευτής, στο 2ο(6-7/6/2007), 3ο (7-8/11/2008), 4ο (7-8/2/2009) και 5ο (7-8/11/2009) και 6ο (6-7/3/2010) Εκπαιδευτικά Σεμινάρια με θέμα: «Εισαγωγή στη λαπαροσκοπική χειρουργική» που διοργανώθηκαν από την Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοσκοπικής Χειρουργικής και άλλων επεμβατικών τεχνικών.
 • Εκπαιδευτής, σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Λαπαροσκοπικές δεξιότητες στο τραύμα και την επείγουσα χειρουργική», 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής, 17-19/2/2011.
 • Εκπαιδευτής, σε μετεκπαιδευτικά λαπαροσκοπικό σεμινάριο της Χ.Ε.Β.Ε., 13-14/5/2011.
 • Εκπαιδευτής, σε κλινικό φροντιστήριο με θέμα: «Χειρουργικές Τεχνικές ανοιχτής χειρουργικής», που διοργανώθηκε από τη Χειρουργική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, 17/3/2012.
 • Εκπαιδευτής, σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Φροντίδα χρονίων ελκών. Επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής μεθόδου», 24ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, 26-28/3/2009.
 • Εκπαιδευτής σε 5 εκπαιδευτικά σεμινάρια Χειρουργικής Ήπατος: «Εκπαίδευση στην ανοικτή και λαπαροσκοπική χειρουργική σε πειραματόζωα», τα οποία διοργανώθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος (26-27/2/2010, 16-17/3/2012, 5-6/4/2013, 14-15/3/2014, 27-28/3/2015, 7-8/10/2016, 8-9/12/2017).
 • Εκπαιδευτής, σε δύο Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου-πρωκτού: «Εκπαίδευση στη λαπαροσκοπική χειρουργική σε πειραματικά χειρουργεία», Θεσσαλονίκη, 28-29/1/2011, 20-21/1/2012.
 • Εκπαιδευτής, σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Λαπαροσκοπικές δεξιότητες στο τραύμα και την επείγουσα χειρουργική», 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής, 17-19/2/2011.
 • Εκπαιδευτής, σε μετεκπαιδευτικό λαπαροσκοπικό σεμινάριο της Χ.Ε.Β.Ε., 13-14/5/2011.
 • Εκπαιδευτής, σε 4 μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια Βασικής και Προχωρημένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, οργανωμένο από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Ελληνικής Χειρουργικής Ετιαρείας, (17-20/10/2011, 5-10/11/2012, 4-6/6/2013, 7-8/11/2014).
 • Εκπαιδευτής, σε κλινικό φροντιστήριο με θέμα: «Χειρουργικές Τεχνικές ανοιχτής χειρουργικής», που διοργανώθηκε από τη Χειρουργική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, 17/3/2012.
 • Εκπαιδευτής, σε 2 σεμινάρια (workshop) ανοικτής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής της κοιλίας, που διοργανώθηκε από τη Χειρουργική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, 12/4/2014, 7-8/3/2-15, 20-21/2/2016, 4-5/6/2016, 5/2/2017.

 

Follow us

Μπορείτε να μας βρείτε στα παρακάτω social media:

Επικοινωνία

Βασίλειος Παπαζιώγας
Γενικός Χειρούργος

Αγιας Σοφίας 12, 1ος όροφος
Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη
Phone: +30 2310 263 737
EMail: info@papaziogas.com

map