1.5.Μέλος Συντακτικών Επιτροπών Περιοδικών – Προσκλεκλημένος κριτής (Invitedreviewer)

 • Βοηθός Σύνταξης του περιοδικού SURGICALCHRONICLES (2009) (επίσημο περιοδικό της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος)
 • ΜέλοςτουEditorialBoardτουπεριοδικούOPEN COLORECTAL CANCER JOURNAL (2008).
 • ΣυμμετοχήστοΠρόγραμμα MORE (McMaster Online Rating of Evidence) του Health Information Research Unit του McMaster University (Καναδάς), μελετώνταςκαιαξιολογώνταςκατόπινπροσκλήσεωςως «Sentinel Reader» έωςτώραπάνωαπό 110 εργασίες
 • Προσκεκλημένος κριτής (invited reviewer) σε 121εργασίες για τα ακόλουθα διεθνή περιοδικά
 •    MEDICALSCIENCEMONITOR
 •    CLINICALDRUGINVESTIGATION
 •    IEEESENSORJOURNAL
 •    CLINICALANATOMY
 •    ORPHANET JOURNAL OF RARE DISEASES
 •    DRUGS
 •    INDIAN JOURNAL OF SURGERY
 •    BMC GASTROENTEROLOGY
 •    BMC MEDICAL IMAGING
 •    JOURNAL OF PANCREAS
 •    JOURNAL OF MEDICAL CASE
 •    TECHNIQUES IN COLOPROCTOLOGY
 •    EUROPEAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY
 •    INDIAN JOURNAL OF CANCER
 •    JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES
 •    EUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL
 •    JOURNAL OF INDIAN ASSOCIATION OF PEDIATRIC SURGEONS
 •    YONSEI MEDICAL JOURNAL
 •    THE OPEN COLORECTAL CANCER JOURNAL
 •    CLINICAL MEDICINE: CASE REPORTS
 •    CURRENT HIV RESEARCH
 •    GASTROENTEROLOGY RESEARCH AND PRACTISE
 •    PATHOLΟGY RESEARCH INTERNATIONAL
 •    SAUDI MEDICAL JOURNAL
 •    SKELETAL RADIOLOGY
 •    WORLD JOURNAL OF SURGICAL ONCOLOGY
 •    SAUDI JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY
 •    BIOSCIENCES
 •    INTERNATIONAL JOURNAL OF GASTROINTESTINAL CANCER
 •    GASTROENTEROLOGIA Y HEPATOLOGIA
 •    UROLOGY JOURNAL
 •    JOURNAL OF CARDIOTHORACIC SURGERY
 •    CASE REPORTS IN MEDICINE
 •    CLINICS AND PRACTISE
 •    INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGICAL ONCOLOGY
 •    EUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE
 •    ANATOMICAL RECORD
 •    JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES
 •    HIPPOKRATIA HOURNAL
 •    WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY
 •    BMJ CASE REPORTS
 •    CASE REPORTS IN GASTROINTESTINAL MEDICINE

Follow us

You can follow us in social media:

Contact

Vasilis Papaziogas
General Surgeon

12 Agias Sofias, 1st floor
PostCode 546 22, Thessaloniki
Phone: +30 2310 263 737
EMail: info@papaziogas.com

map