Επιστημονικό έργο

1.2.1. Βιβλία (4)

 1. Παπαζιώγας Β. - Παρασκευάς Γ.: «Συγγενείς ανωμαλίες και παραλλαγές τoυ εξωηπατικού χοληφόρου δέντρου» University Studio Press, 2006
 2. Ατματζίδης Κ.-Παπαζιώγας Β.: «Η χειρουργική μέσα από εικόνες» University Studio Press, 2012.
 3. Koutelidakis Ι., Doundis Α., Ananiadis Α., Kalaitzis S., Kaltsikis T. and Papaziogas V. “ The Role of Imaging in Parathyroid Surgery”. Chapter in “The role of imaging technology in current surgical practice“. ( Editor: G. Tsoulfas. The Nova biomedical 2015 pp115-128)
 4. Παπαζιώγας Β., Κουτελιδάκης Ι., Χατζημαυρουδής Γ.: «Παθήσεις στομάχου-12δακτύλου», Κεφάλαιο στο Βιβλίου «Χειρουργική Ι. Κανέλλου», Θεσσαλονίκη 2015.

1.2.2. Διδακτορικές διατριβές (2)                               

1. «Αυτομεταμόσχευση θυρεοειδικού ιστού (πειραματική μελέτη)».

Διδακτορική διατριβή, Ιατρικό τμήμα Α.Π.Θ., (28/09/2000)

2. «Die Bedeutung der multiviszeralen Resektion bei der Therapie des lokal fortgeschrittenen Kolonkarzinoms. Eine unizentrische Studie zur Ergebnisqualität über 15 Jahre». («Η σημασία της εκτεταμένης (πολυσπλαχνικής) εκτομής στη θεραπεία του τοπικά προχωρημένου καρκινώματος του κόλου. Μονοκεντρική μελέτη 15ετίας»).

Διδακτορική διατριβή, Χειρουργική Κλινική Πανεπιστημίου Μονάχου, (21/5/2003).

 

                       

 

1.2.3. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (193)

 1. LazaridisCh., PapaziogasB., SouparisA., AtmatzidisK., PapaziogasT.: «Gastric carcinoids. Case reports anf review of the literature» HELLENIC GASTROENTEROLOGY 1997; 10(3): 244-247.
 2. Papaziogas T., Papaziogas B., Panagiotopoulou K., Lazaridis Ch., Makris I.: «Ηereditary fibromatosis of the small intestine» INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGICAL SCIENCES 1999; 6: 65-67.
 3. Papaziogas T., Tassiopoulos A., Papaziogas B., Koutsias S., Alexandrakis A., Sakellaridis D., Galanis N.: «The management of the short-gut syndrom by intestinal invaginative valve» EUROPEAN JOURNAL OF SURGERY 1999; 165: 796-800.
 4. Feussner H., Papaziogas Β., Siewert JR.: «MDER CHIRURG 1999; 70: 1246-1254.
 5. Feussner H., Etter M., Papaziogas B., Dittler HJ., Siewert JR.: «Laparoskopische transmediastinale Divertikulektomie eines epiphrenischen Divertikels mit Kardiomyotomie und Thal-Fundoplastik» MINIMAL INVASIVE CHIRURGIE 1999; 8: 208-210.
 6. Souparis A., Makris J., Arvaniti M., Patsas A., Papaziogas B., Galatianos J., Pavlidis T., Papaziogas Th.: «The value of lower abdomen ultrasonography by the diagnosis of acute appendicitis» ARCHIVES OF GASTROENTEROHEPATOLOGY 2000; 19(1-2): 28-30.
 7. Vretzakis G., Papaziogas B., Matsaridou E., Vasiliadou G., Papadopoulos G., Patsialas Ch., Kostopoulou F.: «Continuous monitoring of arterial blood gases and pH during intraoperative rapid blood administration using a Paratrend sensor» VOX SANGUINIS 2000; 78 (3): 158-163.
 8. Pavlidis T., Lazaridis C., Atmatzidis K., Makris J., Papaziogas Β., Papaziogas T.: «Gallbladder specimen pathology for presumed gallstone disease» HPB 2000; 2(1): 33-37.
 9. Papaziogas T., Papaziogas B., Paraskevas G., Lazaridis Ch., Patsas A.: «Preduodenal portal vein in the adult»MORPHOLOGIE 2000; 84(266): 33-36.
 10. Lazaridis Ch., Papaziogas B., Brauer RB., Alexandrakis A., Papaziogas T.: «Gestieltes Adenom der Leber» VISZERALCHIRURGIE 2000; 5: 342–344.
 11. Vretzakis G., Papadimitriou D., Koutsias S., Christopoulos D., Volteas N., Pitoulias G., Zervas V., Papaziogas B.: «Continuous contralateral jugular acid-base and blood gas monitoring during carotid endarterectomy» VASA 2000; 29(3): 221-224.
 12. Makris J., Souparis A., Papaziogas B., Panagiotopoulou K., Pavlidis T., Papaziogas Th: «Granulomatous mastitis mimicking carcinoma of the breast» GAZZEΤTA MEDICA ITALIANA 2000; 159: 149-152.
 13. Papaziogas W., Radovanovic N., Feussner H., Stein H., Siewert JR.: «Die laparoskopische Kardiomyotomie bei Achalasie» MINIMAL INVASIVE CHIRURGIE, 2000; 9: 119-122.
 14. Atmatzidis K., Pavlidis T., Papaziogas B., Galanis J., Papaziogas T.: «Unusual case of terminal ileum necrosis after acid ingestion»ARCHIVES OF GASTROENTEROHEPATOLOGY, 2000; 19 (3-4): 84-86.
 15. Lazaridis C., Papaziogas B., Souparis A., Pavlidis T., Kotakidou R., Paraskevas G., Argiriadou E., Papaziogas T.:«Primary malignant mesothelioma of the greater omentum»ARCHIVES OF GASTROENTEROHEPATOLOGY, 2000; 19(3-4): 87-90.
 16. Paraskevas G., Papaziogas B., Pavlidis T., Xepoulias P., Gigis P., Papaziogas T.: «Embryology and clinical significance of the perforated diaphragm of pyloric antrum in adults» FOLIAANATOMICA, 2000; 28(1): 48-53.
 17. Pavlidis T., Lazaridis Ch., Atmatzidis K., Makris I., Papaziogas B., Papaziogas T.: «Mesh repair of inguinal hernia. Day case operation under local anesthetic» CHIRURGIA, 2001; 14(1): 21-23.
 18. Pavlidis T., Galatianos I., Papaziogas B., Lazaridis C., Atmatzidis K., Makris J., Papaziogas T.: «Complete dehiscence of the abdominal wound and incriminating factors» EUROPEAN JOURNAL OF SURGERY, 2001; 167(5): 351-354.
 19. Papaziogas B., Argiriadou H., Papagiannopoulou P., Pavlidis T., Georgiou M., Sfyra E., Papaziogas T.: «Preincisional treatment with low-dose ketamine and local infiltration with Ropivacaine reduces postoperative pain after laparoscopic cholecystectomy» SURGICALENDOSCOPY, 2001; 15(9): 1030-1034.
 20. Papaziogas B., Pavlidis T., Papaziogas T. «Helicobacter pylori infection and complicated peptic ulcer» SWISSMEDICALWEEKLY, 2001; 131: 442.
 21. Lazaridis C., Papaziogas B., Pavlidis T., Galanis J., Koutelidakis J., Argiriadou H., Papaziogas T.: «Leiomyosarcomas of the mesentery» ANNALS OF GASTROENTEROLOGY, 2001; 14(2): 128-131.
 22. Pavlidis T., Papaziogas B., Atmatzidis K., Makris J., Lazaridis C., Souparis A., Papaziogas T.: «Appendix specimen pathology for presumed acute appendicitis»CHIRURGIA, 2001; 14(2): 77-80.
 23. LazaridisC., MakrisJ., PapaziogasB., AlexandrakisA., SouparisA., Pavlidis T.,PapaziogasT.: «DrainagederResthöhlederEchinokokkuszystedurchzystojejunaleRouxenYAnastomose» VISZERALCHIRURGIE, 2001; 38(
 24. Vretzakis G., Papadopoulos G., Koutsias S., Papaziogas B., Antomiadou E, Pitoulias G, Papadimitriou D»Alterations in carbon dioxide release during aortic clamping for aneurysmal or occlusive repair» MINERVAANESTHESIOLOGICA, 2001; 64(9): 629-636.
 25. Paraskevas G., Papaziogas B., Lazaridis Ch., Gigis P., Papaziogas T. «Annular pancreas in adults: embryological development, morphology and clinical significance» SURGICAL AND RADIOLOGICAL ANATOMY, 2001; 23(6): 437-442.
 26. Pavlidis T., Papaziogas B., Souparis A, Patsas A., Koutelidakis J., Papaziogas T. «Modern stapled Longo procedure vs conventional Milligan-Morgan hemmorhoidectomy: a randomized controlled trial» INTERNATIONAL JOURNAL OF COLORECTAL DISEASES, 2002; 17(1): 50-53.
 27. Pavlidis T., Atmatzidis K., Lazaridis C., Papaziogas B., Makris J., Papaziogas T.: «Comparison between modern mesh and conventional non-mesh methods of inguinal hernia repair» MINERVACHIRURGICA, 2002; 57(1): 7-12.
 28. Atmatzidis K., Pavlidis T., Papaziogas B., Psaraleksis K., Papaziogas T.: «Squamous cell carcinoma arising in a neglected pilonidal sinus. A case report» INTERNATIONAL JOURNAL OF COLORECTAL DISEASES,2002;17(2): 129-130.
 29. Pavlidis T., Papaziogas B., Vretzakis G., Argiriadou H., Sfira E., Papaziogas T.: «Continuous monitoring of arterial blood gases and pH during laparoscopic cholecystectomy using a Paratrend sensor»     MINERVACHIRURGICA, 2002; 57(1): 17-22.
 30. Pavlidis T., Papaziogas B., Koutelidakis I., Papaziogas T.: «Abdominal wall sinus due to impacting gallstone during laparoscopic cholecystectomy. An unusual complication» SURGICALENDOSCOPY, 2002; 16(2): 360.
 31. Lazaridis Ch., Papaziogas B., Atmatzidis K., Kalaitzis E., Pavlidis T., Papaziogas T. «Ungewöhnliche Komplikationen des Peutz-Jeghers Syndroms in zwei Generationen der selben Familie» ZENTRALBLATT FÜR CHIRURGIE, 2002; 127(2): 147-149.
 32. Vretzakis G., Ferdi E., Papaziogas B.: «Insidious hypothyroidism unmasked postoperatively» EUROPEAN JOURNAL OF ANESTHESIOLOGY, 2002; 19(7): 532-534.
 33. PapaziogasB., LazaridisCh., AntoniadisA., MakrisJ., KotakidouR., ParaskevasG., PapaziogasT.: «Functionalcapacitythethyroidautograft. Anexperimentalstudy»JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH, 2002; 103(2): 223-227.
 34. Papadimitriou D., Pitoulias G., Papaziogas B., Koutsias S., Vretzakis G., Argiriadou H., Papaziogas T. «Incidence of abdominal wall hernia in patients undergoing aortic surgery for aneurysm vs occlusive disease: a comparative study» VASA, 2002; 31(2): 111-114.
 35. Pavlidis T., Atmatzidis K., Papaziogas B., Souparis A., Koutelidakis J., Papaziogas T. «Helicobacter pylori infection in patients undergoing appendectοmy» SWISS SURGERY, 2002; 8(3): 110-112.
 36. Papaziogas T., Papaziogas B., Kabaroudis A., Galanis J., Lazaridis C., Souparis A., Alexandrakis A.: «Endometriosis of the rectus abdominis muscle after cesarean section» EUROPEAN SURGERY, 2002; 34(3):203-205.
 37. Souparis A., Papaziogas B., Alexandrakis A.,Koutelidakis J., Paraskevas G., Papaziogas T.: «An unusual case of retroperitoneal accessory spleen with vascular supply directly from the aorta» MINERVA CHIRURGICA, 2002; 57(4): 513-515.
 38. Argiriadou H., Papaziogas B., Pavlidis T., Parlapani A., Georgiou M., Papagiannopoulou P., Papaziogas T. «Tropisetron vs ondasentron for prevention of postoperative nausea and vomiting after laparoscopic cholecystectomy: a randomized – placebo controlled study»SURGICAL ENDOSCOPY, 2002; 16(7): 1087-1090.
 39. Kabaroudis A., Papaziogas B., Papaziogas T.: «Spontaneous retroperitoneal hematoma caused by ruptured aneurysm of the inferior pancreatoduodenal artery» AMERICAN JOURNAL OF SURGERY, 2002; 182(4): 174-175.
 40. Mylonas A., Papaziogas B., Paraskevas G., Fragos E., Gigis P., Papaziogas T.: «Congenital double pylorus with single lumen in the adult» SURGICAL ENSOSCOPY, 2002; 16(11): 1639.
 41. Atmatzidis K., Pavlidis T., Papaziogas B., Papaziogas T.: «Primary malignant melanoma of the small intestine» SURGERY TODAY, 2002; 32 (9): 831-833.
 42. Papaziogas B., Lazaridis C., Pavlidis T., Galanis J., Paraskevas G., Papaziogas T.: «Congenital web of the commonbile duct in association with cholelithiasis» JOURNAL HEPATO-BILIARY-PANCREATIC SURGERY, 2002; 9(2): 271-273.
 43. Pavlidis T., Atmatzidis K., Papaziogas B., Galanis I., Koutelidakis I., Papaziogas T.«Biloma after laparoscopic cholecystectomy» ANNALS OF GASTROENTEROLOGY, 2002; 15(2): 178-181.
 44. Katsinelos P.,Dimiropoulos S., Tsolkas P., Baltagiannis S., Kapelidis P., Galanis I., Papaziogas B., Georgiadou E., Vasiliadis I.: «Successful treatment of duodenal bulb obstruction caused by a gallstone (Bouveret’s syndrome) after endoscopic mechanical lithotripsy»SURGICALENDOSCOPY, 2002; 16(9): 1363.
 45. Katsinelos P., Dimiropoulos S., Katsiba D., Arvaniti M., Tsolkas P., Galanis I., Papaziogas B., Limenopoulos B., Baltagiannis S., Vasiliadis I.: «Pseudomonas aeruginosa liver abscesses following diagnostic endoscopic retrograde cholangiography in two patients with sphincter of Oddi dysfunction type II»SURGICALENDOSCOPY, 2002; 16(11): 1638.
 46. Koutelidakis I., Makris I., Papaziogas B., Giamarellos-Bourboulis EJ, Kalaitzis E., Atmatzidis K., Kriti M., Giamarellou H., Papaziogas T.: «Lactulose as an agent prolonging survival in obstructive jaundice. Implications of a mechanism» PROCEEDINGS OF EUROSURGERY, 2002 (Wadja, Champault, Schiappa Eds); 335-338.
 47. Pavlidis T., Atmatzidis K., Papaziogas B., Koutelidakis J., Galanis I., Papaziogas T.: «Changing patterns of surgical ulcer complications in the greek population. A single center experience» MINERVA CHIRURGICA, 2002; 58(3): 427-428.
 48. Pavlidis T., Atmatzidis K., Papaziogas B., Makris J., Lazaridis C., Papaziogas T.: «The effect of preincisional periportal infiltration by ropivacaine in pain relief after laparoscopic procedures (comparative study)» JOURNAL OF THE SOCIETY OF LAPAROENDOSCOPIC SURGERY, 2003; 7(4): 305-310.
 49. Atmatzidis K., Pavlidis T., Galanis J., Papaziogas B., Papaziogas T. «Malignant fibrous histiocytoma of the abdominal cavity: report ofa case»SURGERY TODAY, 2003; 33(10): 794-796.
 50. Vretzakis G., Papadimitriou D., Papaziogas B., Christopoulos D., Koutsias S., Ferdi E., Papadopoulos G:»On-line” alterations of contralateral jugular blood gas profile during carotid clamping» EUROPEAN SURGICAL RESEARCH, 2003; 35(4): 377-382.
 51. Pavlidis T, Atmatzidis K, Papaziogas B, Papaziogas T.: «Management of gallstone ileus» JOURNAL OF HEPATO-BILIARY-PANCREATIC SURGERY, 2003; 10(4): 299-302.
 52. Kabaroudis A., Galanis J., Papaziogas B., Patsas A., Koutelidakis J., Papaziogas T.: «A rare case of a giant angiomyolipoma of the kidney» EUROPEANSURGERY, 2003; 35(1): 58-60
 53. Vretzakis G., Hatzikostas G., Papaziogas B.: «Variations of coronary sinus acid-base and gas profile depending on the sampling position. Report of a case» JOURNAL OF CLINICAL ANESTHESIA, 2003; 15(3): 240-242.
 54. Kabaroudis A., Papaziogas B., Atmatzidis K., Argiriadou E., Paraskevas G., Galanis I., Papaziogas T.: «Hypoplasia of the right hepatic lobe combined with floating gallbladder. A case report» ACTACHIRURGICABELGICA, 2003; 103(4): 425-427.
 55. Kabaroudis A., Papaziogas B., Koutelidakis J., Kyparissi-Kanellaki M., Kouzi-Koliakou K., Papaziogas T.: «Disruption of the small intestine mucosal barrier after intestinal occlusion. An experimental study with the light and electronic microscope» JOURNAL OF INVESTIGATIVE SURGERY, 2003; 16(1): 33-38.
 56. Atmatzidis K., Papaziogas B., Pavlidis T., Mirelis Ch., Papaziogas T.: «Plummer-Vinson syndrome» DISEASES OF THE ESOPHAGUS, 2003; 16(2): 154-157.
 57. Lazaridis Ch., Papaziogas B., Patsas A., Papaziogas T.: «A new technique for performing hepatic resections utilizing a specially designed needle» AMERICAN JOURNAL OF SURGERY, 2003; 185(6): 604-605.
 58. Lazaridis Ch., Papaziogas B., Alexandrakis A., Argiriadou E., Papaziogas T.: «Intrahepatic lithiasis as a late complication of hepaticojejunostomy.” SURGICAL ENDOSCOPY, 2003; 17(4): 661.
 59. Katsinelos P., Dimiropoulos S., Galanis I., Pilpilidis I., Amperiadis P., Katsiba D., Tsolkas P., Papaziogas B., Paroutoglou G., Papagiannis A., Vasiliadis I.: «Needle-knife sphincterotomy» SURGICAL ENDOSCOPY, 2003; 17(1): 158.
 60. Kabaroudis A., Gerassimidis T., Karamanos D., Papaziogas B., Antonopoulos V., Sakantamis A. «Metabolic alterations of skeletal muscle tissue after prolonged ischemia and reperfusion» JOURNAL OF INVESTIGATIVE SURGERY, 2003; 16(4): 219-228.
 61. Papagiannopoulou P., Argiriadou H., Georgiou M., Papaziogas B., Kanakoudis F.: «Preincisional local infiltration of levobupivacaine vs ropivacaine for pain control after laparoscopic cholecystectomy» SURGICAL ENDOSCOPY, 2003; 17(12): 1961-1964.
 62. Koutelidakis I., Papaziogas B., Giamarellos-Bourboulis E., Makris J., Pavlidis T., Giamarellou H., Papaziogas T.: «Systemic endotoxaemia following obstructive jaundice: the role of lactulose» JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH, 2003; 113(2): 243-247.
 63. Atmatzidis K., Papaziogas B., Mirelis Ch., Pavlidis T., Papaziogas T.: «Splenectomy vs spleen preserving surgery for splenic echinococcosis» DIGESTIVESURGERY, 2003; 20(6): 527-531.
 64. Katsinelos P., Galanis I., Pilpilidis I., Paroutoglou G., Tsolkas P., Papaziogas B., Dimiropoulos S., Kamperis E., Katsiba D., Kalomenopoulou M., Papagiannis A.: «The effect of indwelling endoprothesis on stones size or fragmentation after long-term treatment with biliary stenting for large stones» SURGICALENDOSCOPY, 2003; 17(10): 1552-1555.
 65. Atmatzidis K., Pavlidis, T., Galanis I., Papaziogas B, Papaziogas T. «Malignant mesenchymatous tumor of the abdominal cavity» Annals of Gastroenterology, 2003; 16(2): 170-172.
 66. Katsinelos P, Paroutoglou G, Pilpilidis I, Tsolkas P, Galanis I, Papaziogas B, Dimiropoulos S, Baltagiannis S, Pitarokilis M, Trakatelli C, Iliadis A, Georgiadous E, Kapelidis P.: «Hemolysis caused by G-6PD deficiency after a difficult and prolonged therapeutic endoscopic retrograde cholangiopancreatography» SURGICAL ENDOSCOPY, 2003; 17(8): 1325.
 67. Papaziogas B., Souparis A., Makris J., Alexandrakis A., Papaziogas T.: «Right paraduodenal hernia» CANADIAN JOURNAL OF SURGERY, 2004; 47(3): 195-196.
 68. Papaskevas G., Papadopoulos A., Papaziogas B., Spanidou S., Argiriadou H., Gigis J.: «Study of the carrying angle of the human elbow joint: A morphometric analysis» SURGICAL AND RADIOLOGICAL ANATOMY, 2004; 26(1): 19-23.
 69. Natsis K., Paraskevas G., Papaziogas B., Agiabasis A: «"Pes anserinus” of the right phrenic nerve innervating the serous membrane of the liver: a case report» MOPRHOLOGIE, 2004; 88(283): 203-205.
 70. Papaziogas B., Makris J., Alexandrakis A., Galanis I., Chatzimavroudis G., Paraskevas G., Koutelidakis J., Vretzakis G., Papaziogas T.: «Disseminated intraabdominal echinococcosis as a late complication of traumatic echinococcal cyst rupture» JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, 2004; 39(2): 194-196.
 71. Paraskevas G., Papaziogas B., Gigis J., Mylonas A., Gigis P. «Persistence of the sciatic artery: clinical anatomy and embryology» FOLIAMORHOLOGICA, 2004; 63(4): 515-518.
 72. Papaziogas B., Koutelidakis I.M., Giamarellos-Bourboulis E.J., Lazaridis Ch., Kousoulas B., Galanis I., Giamarellou H., Atmatzidis K. «Lipid peroxidation and inguinal hernia repair. Free-tension vs Andrews technique» PROSTAGLANDINES, LEYKOTRIENES AND ESSENTIAL FATTY ACIDS, 2004; 71(4): 221-5.
 73. Vretzakis G., Ferdi E., Papaziogas B., Dragoumanis C., Pneumatikos J., Tsangaris I., Tsakiridis K., Konstantinou F.:«Coronary sinus venoarterial CO2 difference in different hemodynamic states» ACTA ANESTHESIOLOGICA BELGICA, 2004; 55(3): 221-227.
 74. Katsinelos P., Beltsis A., Paroutoglou G., Galanis I., Tsolkas P., Mimidis K., Pilpilidis I., Baltagiannis S., Kamberis E., Papaziogas B.: «Endoclipping for gastric perforation after endoscopic polypectomy- An alternative treatment to avoid surgery» SURGICAL LAPAROSCOPY ENDOSCOPY & PERCUTANEOUS TECHNIQUES, 2004; 14(5): 279-281.
 75. Katsinelos P., Papaziogas B., Pilpilids I., Paroutoglou G., Dimiropoulos S., Tsolkas P., Galanis I., Kamperis E., Giouleme O., Papagiannis A., Eugenidis N. «Colorectal Cancer Risk in Cholelithiasis and after Cholecystectomy in Northern Greece» ANNALS OF GASTROENTEROLOGY, 2004; 17(2): 181-184.
 76. Katsinelos P., Paroutoglou G., Beltsis A., Pilpilidis I., Papaziogas B., Mimidis K., Tsolkas P.: «Hematemesis as a presenting symptom of lung cancer with synchronous metastases to the esophagus and stomach. A case report» ROMANIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, 2004; 13(3): 251-253.
 77. Lazaridis Ch., Papaziogas B., Patsas A.,Galanis I., Paraskevas G., Argiriadou H., Papaziogas T. «Detection of tract formation for prevention of bile peritonitis after t-tube remonal. Case report» ACTACHIRURGICABELGICA, 2005; 105(2): 210-212.
 78. Paraskevas G., Papaziogas B., Natsis K., Katsinelos P.,Gigis P., Atmatzidis K.: «Abnormal location of the papilla of Vater: a cadaveric study» FOLIA MORPHOLOGICA, 2005; 64(1): 51-53.
 79. Atmatzidis K., Pavlidis T., Papaziogas B., Mirelis C., Papaziogas T.:«Recurrence and long-term outcome after open cystectomy with omentoplasty for hepatic hydatid disease in an endemic area» ACTACHIRURGICABELGICA, 2005; 105(2): 198-202.
 80. Vretzakis G., Ferdi E., Argiriadou H., Papaziogas B., Mikroulis D., Lazaridis M., Bitzikas G., Bougioukas G.: «Influence of Bispectral index monitoring upon decision-making during cardiac anesthesia»JOURNAL OF CLINICAL ANESTHESIA, 2005; 17(7): 509-516.
 81. Paraskevas G., Papaziogas B., Tsonidis C., Kapetanos G.: «Gross morphology of the bridges over the vertebral artery groove on the atlas» SURGICAL AND RADIOLOGICAL ANATOMY, 2005; 27(2): 129-136.
 82. Vretzakis G., Dragoumanis C., Papaziogas B., Mikroulis D. «Improved oxygenation during one-lung ventilation achieved with an embolectomy catheter acting as a selective lobar endobronchial blocker»JOURNAL OF CARDIOTHORACIC AND VASCULAR ANESTHESIA, 2005; 19(2): 270-272.
 83. Papaziogas B., Makris J., Koutelidakis J., Paraskevas G., Oikonomou B., Papadopoulos E., Atmatzidis K.: «Surgical management of cecal diverticulitis. Is diverticulectomy enough?» INTERNATIONAL JOURNAL COLORECTALDISEASES, 2005; 20(1): 24-27.
 84. Katsinelos P., Paroutoglou G., Papaziogas B., Beltsis A., Mimidis K., Pilpilidis I., Tsolkas P., Soufleris K., Vradelis S., Koutelidakis J.: «Secondary aortoduodenal fistulas with a fatal outcome: report of six cases» SURGERY TODAY 2005; 35(8): 677-681.
 85. Katsinelos P., Beltsis A., Paroutoglou A., Papaziogas B., Mimidis K., Kountouras Y.: «Recurent cholangitis as the first manifestation of an intraductal papillary mucinous tumor of the pancreas» ROMANIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, 2005; 14(2): 169-172.
 86. Katsinelos P., Paroutoglou G., Papaziogas B., Beltsis A., Dimiropoulos S., Atmatzidis K.: «Treatment of a duodenal perforation secondary to an endoscopic sphincterotomy with clips»WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, 2005; 11(39): 623-6234.
 87. Papaziogas B., Lazaridis Ch., Makris J., Koutelidakis J., Patsas A., Grigoriou M., Chatzimavroudis G., Psaralexis K., Atmatzidis K.: «Tension free vs modified Bassini technique for strangulated inguinal hernia. A comparative study»HERNIA, 2005; 9(2): 156-159.
 88. Papaziogas B., Lazaridis C., Paraskevas G., Koutelidakis J., Katsinelos P., Oikonomou B., Chatzimavroudis G., Grigoriou M., Atmatzidis K. «A variant of double gallbladder. A possible cause of cholelithiasis ?» FOLIAMORPHOLOGICA, 2005; 64(3): 229-232.
 89. Katsinelos P., Paroutoglou G., Beltsis A., Papaziogas B., Gouvalas A., Mimidis K., Tsolkas P., Chatzimavroudis G., Atmatzidis K. «Recurrent colonic Dielafoy’s lesion associated with bizarre vascular malformations and abnormal von Willebrand factor» ACTA GASTROENTEROLOGICA BELGICA, 2005; 68(4): 443-5.
 90. Katsinelos P., Tsolkas P., Beltsis A., Chatzimavroudis G., Papaziogas B., Kapelidis P., Katsinelos T., Atmatzidis K., Paroutoglou G.: «Takayasu’s Arteritis and Ulcerative Colitis in a Young Non-Asian Woman: A Rare Association»VASA, 2005;34(4):272-4.
 91. KatsinelosP., ParoutoglouG., BeltsisA., PapaziogasB., GouvalasA., ChatzimavroudisG., VlachakisI., MimidisK., VradelisS., PilpilidisI.: «EndoscopicHemoclipApplicationintheTreatmentNon–VaricealGastrointestinalBleeding: Short–TermandLong–TermBenefits» SURGICAL LAPAROSCOPY ENDOSCOPY AND PERCUTANEOUS TECHNIQUES, 2005; 15(4): 187-190.
 92. Katsinelos P, Paroutoglou G, Jouvaras G, Beltsis A, Mimidis K, Papaziogas B, Tsolkas P, Pilpilidis I, Kamberis E.: «Lipohyperplasia of the ileocecal valve as a cause of intussusception»ACTA GASTROENTEROLOGICA BELGICA 2005;68(2):280-282.
 93. Beltsis A., Chatzimavroudis G., Iliadis A., Tsavdaridis I., Vasiliadis I., Papaziogas B., Katsinelos P.:«Intrabiliary rupture of hepatic hydatid cyst presenting as acute pancreatitis and treatment with endoscopic sphincterotomy: report of two cases»ANNALS OF GASTROENTEROLOGY, 2005; 18(3): 353-356.
 94. Katsinelos P., Papaziogas B., Koutelidakis I., Beltsis A., Paroutoglou G., Dimiropoulos S., Souparis A., Atmatzidis K.: «Topical 0,5% Nifedipine vs Lateral Internal Sphincterotomy for the Treatment of Chronic Anal Fissue: Long-term Follow-up» ΙΝTERNATIONAL JOURNAL OF COLORECTAL DISEASES, 2006; 21(2): 179-183.
 95. Vretzakis G, Dragoumanis C, Argiriadou Η., Papaziogas B, Konstantinou F, Tsakiridis K.: «Inaccuracy of BIS values produced by the cardiopulmonary by-pass machine during the operative repair of an aortic dissection» JOURNAL OF CARDIOTHORACIC AND VASCULAR ANESTHESIA,2006;20(1):68-70.
 96. Katsinelos P., Koutouras J., Paroutoglou G., Beltsis A., Zavos C., Chatzimavroudis G., Vasiliadis I., Papaziogas B.: «The role of endoscopic treatment in postoperative biliary leaks»HEPATOGASTROENTEROLOGY, 2006; 53: 16-170.
  1. Katsinelos P., Paroutoglou G., Beltsis A., Chatzimavroudis G., Papaziogas B., Katsinelos T., Rizos C., Tzovaras G., Vasiliadis I., Dimiropoulos S.: «Endoscopic Mucosal Resection of lateral spreading tumors of the colon using a novel solution» SURGICAL LAPAROSCOPY ENDOSCOPY AND PERCUTANEOUS TECHNIQUES, 2006; 16(2): 73-77.
  2. Papaziogas Β., Chatzimavroudis G., Koutelidakis I., Grigoriou M., Atmatzidis K.: «A rare form of isolated mesenteric Castleman’s disease presenting as an abdominal mass» JOURNAL OF GASTROINTESTINAL LIVER DISEASE 2006; 15(2): 171-174
  3. AtmatzidisK., KoutelidakisI., PapaziogasB., AlexandrakisA., ChatzimavroudisG., GrigoriouM., TsiaousisP.: «Primaryhydatidcystthethigh» CHIRURGIA, 2006; 101(4): 419-421.
  4. Katsinelos P., Kountouras Y., Paroutoglou G., Beltsis A., Chatzimavroudis G., Zavos C., Vasiliadis I., Katsinelos A., Papaziogas B.: «Endoloop-assisted polypectomy for large pedunculated colorectal polyps»SURGICALENDOSCOPY 2006; 20(8): 1257-1261.
  5. Atmatzidis K., Papaziogas B., Pavlidis T., Paraskevas G., Mirelis Ch., Papaziogas T. «Reccurent deep vein thrombosis caused by hypoplasia of the vena cava inferior» CANADIAN JOURNAL OF SURGERY 2006; 49(4): 285.
  6. Katsinelos P., Paikos D., Kountouras J., Chatzimavroudis G., Paroutoglou G., Moschos I., Gatopoulou A., Beltsis A., Zavos C., Papaziogas B.: «Tannenbaum Versus Metal Stents in Palliative Treatment of Malignant Distal Bile Duct Obstruction: A Comparative Study of Patency and Cost-Effectiveness» SURGICALENDOSCOPY 2006; 20(10): 1587-1593.
  7. Katsinelos P., Basdanis G., Chatzimavroudis G., Karagiannoulou G., Katsinelos T., Paroutoglou G., Papaziogas B., Paraskevas G.: «Pancreatitis Complicating Mucin-Hypersecreting Common Bile Duct Adenoma» WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, 2006; 12(30): 4927-499.
  8. Katsinelos P., Kountouras J., Paroutoglou G., Beltsis A., Chatzimavroudis G., Zavos C., Katsinelos T., Papaziogas B.: «Aggressive Treatment of Acute Anal Fissure with 0.5% Nifedipine Ointment Prevents the Evolution to Chronicity» WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, 2006; 12(38): 6203-6206.
  9. Katsinelos«Gastric Predominant Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia: A Case Report and Review of the Literature»VASA, 2006; 35(4): 258-261.
  10. Papaziogas B., Koutelidakis I., Chatzimavroudis G., Tsiaoussis P., Atmatzidis K.: «Intraluminal metastasis at the colostomy site after Hartmann’s procedure for obstructive rectal cancer»TECHNIQUES IN COLOPROCTOLOGY 2006; 10(4): 365-366.
  11. Paraskevas G., Papaziogas B., Kitsoulis P., Spanidou S.: «Study on popliteus muscle and arcuate popliteal ligament morphology»FOLIA MORPHOLOGICA 2006; 65(4): 381-384.
  12. Paikos: «Acute Recurrent Pancreatitis Complicating Hemobilia in a Patient with Hepatocellular Cancer and Recepient of Anticoagulants: Successful Treatment with Metal Stent Placement» PANCREAS 2007; 34(1): 168-169.
  13. Papaziogas B., Katsikas B., Psaralexis K., Makris J., Chatzimavroudis G., Tsiaousis P., Dragoumis D., Radopoulos K., Atmatzidis K.: «Adrenal pseudocyst presenting as an acute abdomen during pregnancy»ACTA CHIRURGICA BELGICA2006;106(6):722-5.
  14. Katsinelos P., Paroutoglou G., Beltsis A., Chatzimavroudis G., Papaziogas B., Katsinelos T., Vradelis S., Pilpilidis I., Zavos C., Tsolkas P., Kountouras J.: «Eradication Therapy in Helicobacter Pylori – Positive Patients with Halitosis: Long – Term Outcome»MEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE 2007; 16(2): 119-23.
  15. Papaziogas B., Lazaridis C., Souparis A., Grigoriou M., Dragoumis D., Atmatzidis K.: «Idiopathic hypertrophic pyloric stenosis combined with left paraduodenal hernia in an adult»MEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE 2007; 16(2):151-154.
  16. PapaziogasB., DragoumisD., TsiaousisP., GiakoustidisΑ., AtmatzidisS., SarlisG., AtmatzidisK.: «PrimaryTorsionthegreater. Anandunusualcauseacuteabdomen» CHIRURGIA 2007; 102(1): 95-98.
  17. Papadimitriou D., Pitoulias G., Papaziogas B., Kalaitzis E.: «Intraluminal intestinal administration of oxygenated perfluorocarbon improves acid-base alterations and cardiopulmonary parameters after acute mesenteric ischemia. An expermental sudy in rabbits»SURGERY TODAY 2007; 37(4): 298-304.
  18. Chatzimavroudis G., Papaziogas B., Koutelidakis I., Atmatzidis K. «Re: “Experimental comparison of monofile light and heavy polypropylene meshes: less weight does not mean less biological response" (Weyne, D, Schmitz I, Belyaev O, Grabs R, Muller K, Waldemar U, Zumtobel V. World J Surg 2006;30:1586-1591)»WORLDJOURNALOFSURGERY 2007; 31(4): 865.
  19. Paraskevas G., Papaziogas B., Natsis K., Spanidou S., Kitsoulis P., Atmatzidis K., Tsikaras P.: «An accessory double cystic duct with single gallbladder: A case report» CHIRURGIA 2007; 102(2): 223-225.
  20. Papaziogas B., Koutelidakis I., Kabaroudis A., Galanis I., Paraskevas G., Vretzakis G., Papaziogas T.: «Modifications of coagulation and fibrinolysis mechanism in laparoscopic vs open cholecystectomy» HEPATOGASTROENTEROLOGY, 2007; 54: 1335-1338.
  21. Katsinelos P., Chatzimavroudis G., Papaziogas B. "Re: Endoloop assisted polypectomy for large pedunculated colorectal polyps" (Surg Endosc 2006; 20(8): 1257-1261. SURGICALENDOSCOPY2007; 21(7): 1257.
  22. Grigoriou M., Koutelidakis I., Papaziogas B., Lazaridis C., Souparis A., Chatzimavroudis G., Atmatzidis K., Koliakos G., Gerasimidou D.: «The value of Endothelin - 1 in the early diagnosis of severe intestinal strangulation»GUT 2007; 56(6): 890-891.
  23. Katsinelos P., Chatzimavroudis G., Zavos C., Pilpilidis I., Lazaraki G., Papaziogas B., Paroutoglou G., Kountouras J., Paikos D. «Cecal Lipoma with Pseudomalignant Features: A Case Report and Review of the Literature» WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, 2007; 132510-2513.
  24. Katsinelos P., Paroutoglou G., Beltsis A., Chazimavroudis G., Mimidis K., Katsinelos T., Pilpilidis I., Papaziogas B.: «Successul treatment of intractable bronchobiliary fistula using long-term biliary stenting» SURGICAL LAPAROSCOPY ENDOSCOPY AND PERCUTANEOUS TECHNIQUES 2007; 17(3): 206-209.
  25. Katsinelos P.,Kountouas J., Chatzimavroudis G., Zavos C., Parouroglou G., Pilpilidis I., Papaziogas B. «A novel technique of injection treatment for endoscopic sphincterotomy-induced hemorrhage»ENDOSCOPY, 2007; 39(7): 631-636.
  26. Paraskevas G., Tsitsopoulos P., Papaziogas B., Spanidou S. : «Persistent primitive hypoglossal artery: An incidental autopsy finding and its significance in clinical practice» FOLIA MORPHOLOGICA 2007; 66(2) :143-7.
  27. Katsinelos: «Endoscopic sphincterotomy for acute relapsing pancreatitis associated with periampullary diverticula: a long-term follow-up» ACTA GASTROENTEROLOGICA BELGICA, 2007; 70: 163-166.
  28. Paraskevas G., Ioannidis O., Papaziogas B., Natsis K., Spanidou S., Kitsoulis P.: «An accessory middle scalene muscle causing thoracic outlet syndrome: a case report» FOLIAMORPHOLOGICA 2007; 66(3): 194-197.
  29. Katsinelos P., Papaziogas B., Paraskevas G., Chatzimavroudis G., Koutelidakis J., Katsinelos T., Paroutoglou G., Atmatzidis K.: «Ectopic papilla of Vater in the stomach, blind antrum with aberrant pyloric opening and congenital gastric diverticula. An unreported association» SURGICAL LAPAROSCOPY ENDOSCOPY AND PERCUTANEOUS TECHNIQUES, 2007; 17(5): 434-437.
  30. Koutelidakis I., Tsiaousis P., Papaziogas B., Patsas A., Atmatzidis S., Atmatzidis K.: «Spleen rupture due to primary angiosarcoma. A case report»JOURNAL OF GASTROINTESTINAL CANCER 2007; 32(4): 74-77.
  31. Papaziogas B., Koutelidakis I., Tsiaousis P., Goula O.C., Lakis S., Atmatzidis S., Makris J., Paraskevas G., Atmatzidis K.: «Appendiceal mucocele. A retrospective analysis of 19 cases»JOURNAL OF GASTROINTESTINAL CANCER 2007; 38(2-4): 141-147.
  32. Papaziogas B., Souparis A., Grigoriou M.,Tsiaousis P., Kogia E., Panagiotopoulou K., Atmatzidis K.: «Araretriplecoexistence of a collision tumor, a benign mature cystic teratoma and a hemorrhagic follicular cyst of the ovaries» INTERNET JOURNAL OF SURGERY 2008; 14(1).
  33. Katsinelos P., Chatzimavroudis G., Katsinelos T., Panagiotopoulou K., Kotakidou R., Tsolkas: «Endoscopic Mucosal Resection for Recurrent Gastric Antral Vascular Ectasia» VASA, 2008; 37(3): 289-292.
  34. Chatzimavroudis G., Koutelidakis I., Papaziogas B., Tsaganos T., Koutoukas P., Giamarellos-Bourboulis E., Atmatzidis S., Atmatzidis K.: «The Effect of the Type of Intraperitoneally Implanted Prosthetic Mesh on the Systemic Inflammatory Response» HERNIA 2008; 12(3): 277-283.
  35. Papaziogas B., Anthimidis G., Koutelidakis I., Atmatzidis S., Atmatzidis K.: «Procalcitonin is not an early indicator of bowel strangulation» WORLD JOURNAL OF SURGERY 2008; 32(7): 1566-1567.
  36. Paraskevas G., Natsis K., Ioannidis O., Papaziogas B., Kitsoulis P., Spanidou S.: «Accessory muscles in the lower part of the anterior compartment of the arm that may entrap neurovascular elements» CLINICAL ANATOMY 2008; 21(3): 246-251.
  37. Paraskevas G, Tsitsopoulos P, Papaziogas B, Natsis K, Martoglou S, Stoltidou A, Kitsoulis P.: «Variability in superior hypogastric plexus morphology and its clinical applications: a cadaveric study» SURGICAL AND RADIOLOGICAL ANATOMY 2008; 30(6): 481-488.
  38. Katsinelos P., Pilpilidis I., Papaziogas B., Chatzimavroudis G., Paroutoglou G., Mimidis K., Dimiropoulos S., Kamperis E.: «Fatal acute acalculus cholecystitis as an early complication after radiation therapy (acalculous cholecystitis after radiation therapy)» CHIRURGIA 2008; 103(2): 229-232.
  39. Katsinelos P., Vasiliadis T., Soufleris K., Chatzimavroudis G., Zavos C., Paroutoglou G., Katsinelos T. , Papaziogas B., Kountouras J.: «Capsule Endoscopy Findings in Congenital Afibrinogenemia-Associated Angiopathy» VASA 2008; 37(4): 383-385.
  40. Paraskevas G., Tzaveas A., Papaziogas B., Kitsoulis P., Natsis K., Spanidou S.: «Morphological parameters of the acromion» FOLIA MORPHOLOGICA 2008; 67(4): 255-260.
  41. PapaziogasB., KoutelidakisI., TsiaousisP., PanagiotopoulouK., Atmatzidis S., Paraskevas G., Argiriadou H., Atmatzidis K.: «Carcinoma developing in ectopic pancreatic tissue in the stomach: A case report»CASES JOURNAL 2008; 18(1): 249.
  42. Paraskevas G., Tsitsopoulos P.,Stoltidou A., Papaziogas B., Kitsoulis P., Spanidou S., Tsitsopoulos P.: «Osseous variations of the hypoglossal canal: Morphometric analysis and clinical aspects» MEDICAL SCIENCE MONITOR 2009; 15(3): ΒR75-83.
  43. Koutelidakis I., Dragoumis D., Papaziogas B., Patsas A., Katsougiannopoulos A., Atmatzidis S., Atmatzidis K.: «Gastric perforation and death after the insertion of an intragastric balloon» OBESITY SURGERY 2009; 19(3): 393-396.
  44. PapaziogasB., TsiaousisP., KoutelidakisI., GiakoustidisA., AtmatzidisS., AtmatzidisK.: «Effect of time on risk of perforation in acute appendicitis»ACTA CHIRURGICA BELGICA 2009; 109(1): 75-80.
 97. Katsinelos P., Pilpilidis I., Chatzimavroudis G., Lazaraki G., Zavos C., Papaziogas B., Kountouras J.: «Ischemic colitis after lithotripsy for nephrolithiasis: A hypothesis of possible association»VASA 2009; 38(2): 197-198.
  1. Papaziogas B., Patsas A., Paraskevas G., Tsiaousis P., Koutelidakis I., Christoforakis C, Atmatzidis K.: «Adult intestinal malrotation: A case report» INTERNET JOURNAL OF SURGERY 2009; 19(2).
  2. Chatzimavroudis G., Papaziogas B., Koutelidakis I., Tsiaousis P., Kalogirou T., Atmatzidis S., Atmatzidis K. : «The role of prosthetic repair in the treatment of an incarcerated recurrent inguinal hernia with acute appendicitis (inflamed Amyand’s herna)» HERNIA 2009; 13: 335-336.
  3. Patsas A., Tsiaousis P., Papaziogas B., Koutelidakis I., Goula C. , Atmatzidis K.: «Repair of a giant inguinoscrotal hernia» HERNIA 2010; 14: 305-307.
  4. Paraskevas G., Papaziogas B., Ioannidis O., Kitsoulis P., Spanidou S.: «Double common bile duct: A case report and review of the literature» ACTA CHIRURGICA BELGICA 2009; 109(4): 507-509.
  5. Papaziogas B.,Koutelidakis I., Tsiaousis P., Christoforakis C., Atmatzidis S., Atmatzidis K. «Laparoscopic diagnosis and management of an inflamed epiploic appendage with torsion and necrosis» ΤΗΕΙNTERNET JOURNAL OF SURGERY 2009; 21(1).
  6. Papaziogas B, Ziogas D, Baltogiannis G. : «Laparoscopic surgery for rectal cancer: the standard of care?» SURGICAL ENDOSCOPY 2010; 24(8): 2074-2075.
  7. Fatourou E, Papaziogas B.: «Double endoscopic intraluminal surgery: superior to ESD for early gastric cancer?» SURGICAL ENDOSCOPY 2010; 24(8): 2349-2350.
  8. Paraskevas G, Papaziogas B, Tzaveas A, Giaglis G, Kitsoulis P, Natsis K.: «The supratrochlear foramen of the humerus and its relation to the medullary canal: a potential surgical application» MEDICAL SCIENCE MONITOR 2010;16(4): BR119-123.
  9. Papaziogas B., Koutelidakis J., Dragoumis D., Atmatzidis S., Giakoustidis A., Atmatzidis K.: «Perforated jejunal diverticle presenting as acute abdomen» CHIRURGIA 2010; 105(1): 119-121.
  10. Paraskevas G, Papaziogas B, Natsis K, Ioannidis O, Martoglou S, Economou D, Kitsoulis P. : «Accessory internal thoracic artery and its clinical significance» CHIRURGIA. 2010; 105(5): 709-11.
  11. Paraskevas GK, Raikos A, Chouliaras K, Papaziogas B.: « Variable anatomical relationship of phrenic nerve and subclavian vein: clinical implication for subclavian vein catheterization» BRITISH JOURNAL OF ANESTHESIA 2011; 106(3): 348-351.
  12. Chatzimavroudis G., Christopoulos P., Atmatzidis S., Papadakis G., Nalbanti P., Papaziogas B., Koutelidakis I., Atmatzidis K.: «Pica: An Uncommon Cause of Acute Abdominal Pain in Children» INDIAN JOURNAL OF PEDIATRCS. 2011 Feb 17. [Epub ahead of print]
  13. Paraskevas GK, Ioannidis O, Raikos A, Papaziogas B, Natsis K, Spyridakis I, Kitsoulis P.: « High origin of a testicular artery: a case report and a review of the literature» JOURNAL OF MEDICAL CASE REPORTS 2011 Feb 23;5(1):75.
  14. Papaziogas B., Koutelidakis I., Christopoulos P., Doulias T., Atmatzidis S., Papadakis G., Atmatzidis K.: «Adult intussusception caused by an inflammatory polyp. A case report and review of the literature» SURGICAL CHRONICLES 2011; 16(1): 53-55.
 98. Papaziogas B., Koutelidakis I., Tsiaousis P., Paraskevas G., Chatzimavroudis G., Atmatzidis S., Atmatzidis K.: «Laparoscopic cholecystectomy in situs viscerum inversus partialis» SURGICAL CHRONICLES 2011; 16(3): 174-177.
 99. Papaziogas B., Koutelidakis I., Christopoulos P., Doulias T., Paraskevas G., Atmatzidis S., Atmatzidis K. : Intestinal metastasis of a primary lung carcinoma presenting as acute obstructive ileus» JOURNAL OF GASTROINTESTINAL CANCER 2012; 43(Suppl 1): 13-15.
 100. Paraskevas GK, Raikos A, Ioannidis O, Papaziogas B. “Duplicated gallbladder: surgical application and review of the literature.” ITALIAN JOURNAL OF ANATOMY AND EMBRYOLOGY 2011;116(2):61-6
  1. Katsinelos P, Chatzimavroudis G, Zavos Ch, Pilpilidis I, Fasoulas K, Papaziogas B, Kountouras J. «Video capsule endoscopy findings in subacute superior mesenteric vein thrombosis.»
  2. Katsinelos P., Papaziogas B., Chatzimavroudis G., Katsinelos T., Dimou E., Atmatzidis S., Beltsis A., Terzoudis S., Kamperis E., Lazaraki G. «Secondary rectal linitis plastica as first manifestation of urinary bladder carcinoma.» ANNALS OF GASTROENTEROLOGY 2012; 25(2): 173-175.
   1. Christopoulos P, Doulias T, Koutelidakis I, Papaziogas B. «Stage IV malignant melanoma of unknown primary site in a young man.» BMJ CASE REPORTS 2012;2012. pii: bcr2012006283.
 101. Atmatzidis S., Chatzimavroudis G., Koutelidakis I., Papaziogas B., Atmatzidis K.: «Experimental septic models. How reliable is the implementation of their results in clinical practice?» SURGICAL CHRONICLES 2012; 17(1): 15-19.
 102. Papaziogas B., Koutelidakis I., Tsaousis P., Atmatzidis S., Ananiadis A., Papadakis G., Christopoulos P., Atmatzidis K., Makris I.: «Use of mesh for management of post-operative evisceration.»SURGICAL CHRONICLES 2012; 17(2): 103-107.
 103. Pitoulias G., Papaziogas B., Atmatzidis S., Papadimitriou D.: «Abdominal aortic aneurysm with symptomatic cholelithiasis. Report of a case treated by simultaneous endovascular aneurysm repair and laparoscopic cholecystectomy.» SURGICAL LAPAROSCOPY ENDOSCOPY AND PERCUTANEOUS TECHNIQUES 2012
  1. Chatzimavroudis G., Atmatzidis S, Papaziogas B., Galanis I., Koutelidakis I., Doulias T., Christopoulos P., Papadakis G., Atmatzidis K., Makris J. «Retroperitoneal Abscess Formation as a Result of Spilled Gallstones during Laparoscopic Cholecystectomy: An Unusual Case Report.» CASE REPORTS IN SURGERY Volume 2012 (2012), Article ID 573092.
 104. Atmatzidis S, Chatzimavroudis G, Patsas A, Papaziogas B, Kapoulas S, Kalaitzis S, Ananiadis A, Makris J, Atmatzidis K.: «Pedunculated cecal lipoma causing colo-colonic intussusception: a rare case report.» CASE REPORTS IN SURGERY 2012;2012:279213.
 105. Toutziaris C., Kampantais S., Gourvas V., Christopoulos P., Papaziogas B., Vakalopoulos I. : «Compensatory enlargement of an accessory spleen mimicking a retroperitoneal tumor: a case report». HIPPOKRATIA 2013; 17(2): 185-6.
 106. Koutelidakis I., Kapoulas S., Papaziogas B., Makris J. Surgical management of medullary thyroid cancer. HELLENIC JOURNAL OF SURGERY 2015; 87:1, 65-69
 • 89.Katsinelos P., Paroutoglou R., Mimidis K., Beltsis A., Papaziogas B., Gelas G., Kountouras Y.: «Endoscopic treatment and follow-up of gastrointestinal Dielafoy’s lesions» WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, 2005;11(38): 6022-6026.
 • 93.Katsinelos P., Paroutoglou G., Beltsis A., Gouvalas A., Mimidis K., Vlachakis I., Chatzimavroudis G., Papaziogas B.: «Endoscopic Hemoclip Placement for Post–Sphincterotomy Bleeding Refractory to Injection Therapy: Report of Two Cases» SURGICAL LAPAROSCOPY ENDOSCOPY AND PERCUTANEOUS TECHNIQUES, 2005; 15(4): 238-240.
 • 94.Katsinelos P., Kountouras J., Paroutoglou G., Beltsis A., Zavos C., Papaziogas B., Mimidis K.: «Long-term results of pneumatic dilation for achalasia: A 15 years’ experience» WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, 2005; 11(36): 5001-5005.
 • 101.  Katsinelos P, Paroutoglou G, Kountouras J, Beltsis A, Papaziogas B, Mimidis K,Zavos C, Dimiropoulos S. «Safety and long-term follow-up of endoscopic snare excision of ampullary adenomas» SURGICAL ENDOSCOPY, 2006; 20(4): 608-613.
 • 122.  Katsinelos P, Kountouras J, Paroutoglou G, Chatzimavroudis G, Germanidis G, Zavos C, Pilpilidis I, Paikos D, Papaziogas B.: «A comparative study of 10-Fr vs. 7-Fr straight plastic stents in the treatment of postcholecystectomy bile leak» SURGICAL ENDOSCOPY 2008; 22(1): 101-106
 • 129.  Katsinelos P, Chatzimavroudis G, Zavos C, Paroutoglou G, Papaziogas B, Kountouras J.: «A novel technique for the treatment of a symptomatic giant colonic lipoma»   J LAPAROENDOSC ADV SURG A 2007; 17(4): 467-469.
 • 132.  Katsinelos P, Kountouras J, Chatzimavroudis G, Zavos C, Paroutoglou G, Kotakidou R., Panagiotopoulou K, Papaziogas B.: «A Case of Early Depressed-type Ampullary Carcinoma Treated by Wire-guided Endoscopic Resection» SURGICAL LAPAROSCOPY ENDOSCOPY AND PERCUTANEOUS TECHNIQUES 2007; 17(6): 533-537.
 • 139.  Katsinelos P, Chatzimavroudis G, Papaziogas B, Zavos C, Paroutoglou G, Pilpilidis I, Vasiliadis T, Kountouras J. : «Endoclipping-assisted Resection of Large Colorectal Polyps» SURGICAL LAPAROSCOPY ENDOSCOPY AND PERCUTANEOUS TECHNIQUES 2008; 18(1): 19-23.
 • 144.  Paraskevas G, Papaziogas B, Tzaveas A, Natsis K, Spanidou S, Kitsoulis P.: «Morphological parameters of the superior articular facets of the atlas and potential clinical significance»             SURGICAL AND RADIOLOGICAL ANATOMY 2008; 30(8): 611-617.
 • 145.  Paraskevas G, Tsitsopoulos PP, Papaziogas B, Natsis K, Kitsoulis P.: «Evidence of lateral antebrachial cutaneous nerve entrapment during autopsy» FOLIA MORPHOLOGICA, 2008; 67(3): 218-220.
 • 156.  Paraskevas G, Natsis K, Spanidou S, Tzaveas A, Kitsoulis P, Raikos A, Papaziogas B, Anastasopoulos N.: «Excavated-type of rhomboid fossa of the clavicle: a radiological study» FOLIA MORPHOLOGICA 2009; 68(3): 163-166.
 • 157.  Papaziogas B, Ziogas D.: «Searching for a Cutoff Value for Lymph Nodes Retrieved as a Quality Control of Surgery and Pathology in Colon Cancer» ANNALS OF SURGICAL ONCOLOGY 2010; 17(1): 325-326.
 • 180.  Doulias T, Papaziogas B, Rosser JH, Koutelidakis I. Thyroid neurofibroma in a female patient with neurofibromatosis type I: report of a case. BMJ CASE REPORTS 2013 Jun 5;2013.
 • 181.  Papaziogas B., Papadakis G., Koutelidakis I., Laskou S., Ananiadis A., Paraskevas G., Makris I. Loose peritoneal body found in the scrotum during operative repair of inguinal hernia. SURGICAL CHRONICLES 2013; 18(4): 231.
 • 182.  Chatzimavroudis G, Papaziogas B, Atmatzidis S, Atmatzidis K. Obesity as a Lifetime Risk Factor for Mesh Infection After Groin Hernia Repair. AΝΝΑLS OF SURGERY. 2014;259(6):e89.
 • 183.  Giamarellos-Bourboulis EJ, Mylona V, Antonopoulou A, Tsangaris I, Koutelidakis I, Marioli A, Raftogiannis M, Kopterides P, Lymberopoulou K, Mouktaroudi M, Papageorgiou C, Papaziogas B, Georgopoulou AP, Tsaganos T, Papadomichelakis E, Gogos C, Ladas M, Savva A, Pelekanou A, Baziaka F, Koutoukas P, Kanni T, Spyridaki A, Maniatis N, Pelekanos N, Kotsaki A, Vaki I, Douzinas EE, Koratzanis G, Armaganidis A. Effect of clarithromycin in patients with suspected Gram-negative sepsis: results of a randomized controlled trial. JOURNAL OF ANTIMICROBIAL CHEMOTHERAPY 2014; 69(4):1111-8.
 • 184.  Ioannidis O, Papaziogas B, Tsiaousis P, Paraskevas G, Giamarellos-Bourboulis EJ, Koutelidakis I. Effect of moxifloxacin on the survival, lipid peroxidation and inflammation of immunosuppressed rats with soft tissue infection from Stenotrophomonas maltophilia. MICROBIOLOGY IMMUNOLOGY 2014; 58(2):96-102.
 • 185.  Chatzimavroudis G, Papaziogas B, Koutelidakis I, Galanis I, Atmatzidis S, Christopoulos P, Doulias T, Atmatzidis K, Makris J. Lichtenstein technique for inguinal hernia repair using polypropylene mesh fixed with sutures vs. self-fixating polypropylene mesh: a prospective randomized comparative study. HERNIA 2014;18(2):193-8.
 • 186.  Giamarellos-Bourboulis EJ, Spyridaki A, Savva A, Georgitsi M, Tsaganos T, Mouktaroudi M, Raftogiannis M, Antonopoulou A, Papaziogas V, Baziaka F, Sereti K, Christopoulos P, Marioli A, Kanni T, Maravitsa P, Pantelidou I, Leventogiannis K, Tsiaoussis P, Lymberopoulou K, Koutelidakis IM. Intravenous paracetamol as an antipyretic and analgesic medication: the significance of drug metabolism. J PHARMACOLOGICAL SCIENCE 2014; 124(2):144-52.
 • 187.  Paraskevas GK(1), Natsis K, Nitsa Z, Papaziogas B, Kitsoulis P. Bilateral double testicular arteries: a case report and review of the literature. Potential embryological and surgical considerations. FOLIA MORPHOLOGICA 2014; 73(3):383-8.
 • 188.  Koutelidakis I, Papaziogas B., Doundis A., Kalaitzis S.,Kapoulas S., Christopoulos P, Makris I. Phytobezoar in stomach and small intestine causing small bowel obstruction. Report of a case. SURGICAL CHRONICLES 2014; 19(1): 49-50.
 • 189.  Papaziogas B., Koutelidakis I., Tsiaousis P., Paraskevas G., Atmatzidis S., Christopoulos P., Atmatzidis K. Osteogenesis imperfecta and diverticular disease of the colon – do they relate? SURGICAL CHRONICLES 2014; 19(3): 156-158.
 • 190.  Papaziogas B., Koutelidakis I., Chatzimavroudis G., Giakoustidis A., Christopoulos P., Atmatzidis S., Atmatzidis K., Makris I. “Second-Look” laparoscopy in the management of acute mesenteric ischemia. SURGICAL CHRONICELS 2014; 19(4): 190-192.
 • 191.  Anthimidis G., Kosmidis C., Efthimiadis C.,Vasiliadou K., Ioannidou G., Papaziogas B., Fahantidis E. New Evidence On Breast Cancer Risk Factors In Greece – A Cross Sectional Case Control Study. THE INTERNET JOURNAL OF HEALTH 2014; 14(1)
 • 192.  Koutelidakis Ι., Ananiadis Α., Papaziogas Β., Makris J. Surgical management of differentiated papillary and follicular thyroid cancer. HELLENIC JOURNAL OF SURGERY 2015; 87:1, 45-47.
 •  
 •  

1.2.4. Δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά (82)

 1. Παπαζιώγας Β., Αργυριάδου Ε., Παπαβασιλείου Κ., Κακάς Π., Πραπαβέσης Σ., Παπαδόπουλος Λ.: «Συχνότητα και κλινική σημασία ορισμένων διαμαρτιών και φυσιολογικών παραλλαγών στην κατασκευή του θώρακα στον ελληνικό πληθυσμό (διάγνωση εκ του οπισθιοπροσθίου ακτινογραφήματος θώρακος)» ΓΑΛΗΝΟΣ, 1995; 37(5): 522-530.
 2. Παπαζιώγας Θ., Μαντινάος Κ., Ατματζίδης Κ., Μπουσουλέγκας Α., Αλεξανδράκης Α., Σούπαρης Α., Κούτσιας Σ., Παπαζιώγας Β., Πιτούλιας Γ., Γαλάνης Ν.: «Η χειρουργική αντιμετώπιση των μικτών όγκων της παρωτίδας» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 1997; 2(3): 168-171.
 3. Παπαζιώγας Θ., Αλεξανδράκης Α., Σούπαρης Α., Παπαζιώγας Β., Σακελλαρίδης Δ., Γαλάνης Ν.: «Δακτυλιοειδές πάγκρεας σε ενήλικες» ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 1996; 6(1): 16-20.
 4. Παπαζιώγας Θ., Αλεξανδράκης Α., Σακελλαρίδης Δ., Παπαζιώγας Β., Γαλάνης Ν.: «Οπισθοειλεακή διαμεσεντέριος κολοορθική αναστόμωση» ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 1997; 6(2): 24-25.
 5. Παπαζιώγας Θ., Χατζημήσιος Κ., Παπαδόπουλος Κ., Γαλάνης Ι., Παπαζιώγας Β., Κριάκα Κ., Γαλάνης Ν.: «Γιγαντιαίο γλωμαγγείωμα του ώμου» ΓΑΛΗΝΟΣ, 1997; 39(2): 209-215.
 6. Παπαζιώγας Θ., Ιωσηφίδου Ρ., Αλεξανδράκης Α., Μπουσουλέγκας Α., Παπαζιώγας Β., Σακελλαρίδης Δ., Πιτούλιας Γ., Γαλάνης Ν.: «Το σύνδρομο Chilaiditi σαν χειρουργικό και μη χειρουργικό πρόβλημα» ΓΑΛΗΝΟΣ, 1997; 39(4): 390-395.
 7. Παπαζιώγας Β., Τρικοίλης Ν., Ζαχαρούδης Α., Θεοδοσίου Γ., Καλαθάς Θ., Καμίδου Χ., Δίγκογλου Ε., Δημόπουλος Γ., Κολαξίδου Ε., Κουργινιάν Σ., Λαπουρίδης Ξ.: «Τα εργατικά ατυχήματα στην περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας Ιωνίας Θεσσαλονίκης - Εμπειρία ενός έτους» ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ, 1997; 9(4): 207-211.
 8. Παπαζιώγας Θ., Αλεξανδράκης Α., Καϊμάκης Δ., Παπαζιώγας Β., Μπουσουλέγκας Α., Σούπαρης Α., Παπανικολάου Α., Γαλάνης Ν.: «Η εμπειρία μας από την αντιμετώπιση των φυματιωδών συριγγίων» ΓΑΛΗΝΟΣ, 1998; 40(2): 160-166.
 9. Παπαζιώγας Θ., Αλεξανδράκης Α., Μπουσουλέγκας Α., Καϊμάκης Δ., Παπαζιώγας Β., Παπανικολάου Α., Γαλάνης Ν.: «Χειρουργική αντιμετώπιση των ψυχρών όζων του θυρεοειδούς αδένος» ΓΑΛΗΝΟΣ, 1997; 40(4): 383-387.
 10. Μακρής Ι., Σούπαρης Α., Ατματζίδης Κ., Αγγελόπουλος Β., Παπαζιώγας Β., Κωτακίδου Ρ., Παπαζιώγας Θ.: «Το ορθοπρωκτικό μελάνωμα. Αναφορά σε 6 περιπτώσεις» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 1998; 3(3): 208-212.
 11. Ξεπουλιάς Π., Παρασκευάς Γ., Παπαζιώγας Β., Νάτσης Κ. «Μέθοδος παρακέντησης της υποκλείδιας φλέβας σε σημείο κάτωθεν της κλείδας» ΓΑΛΗΝΟΣ, 2001; 43(5):427-438.
 12. Παπαζιώγας Θ., Πατσάς Α., Παπαζιώγας Β., Γαλατιανός Ι., Σακελλαρίδης Δ.: «Διατρηθέν γαστροδωδεκαδακτυλικό έλκος και λοίμωξη από helicobacter pylori»ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, 1998: 54-57.
 13. Ατματζίδης Κ., Σούπαρης Α., Παπαζιώγας Β., Γαλατιανός Ι., Πατσάς Α., Παπαζιώγας Θ. :«Αποφρακτικοί όγκοι παχέος εντέρου»ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, 1998: 74-77.
 14. Μακρής Ι., Λαζαρίδης Χ., Ατματζίδης Κ., Παπαζιώγας Β., Γαλατιανός Ι., Πατσιαλάς Χ., Παπαζιώγας Θ.: «Χόλωμα (biloma) μετά από ανοικτή χολοκυστεκτομή. Μία ασυνήθης επιπλοκή»ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, 1998: 124-127.
 15. Ατματζίδης Κ., Παυλίδης Θ., Μίρελης Χ., Παπαζιώγας Β., Τριανταφυλλίδου Σ., Παπαζιώγας Θ.: «Συχνότητα παθήσεων του θυρεοειδή και ηλικιακή εμφάνιση»ΓΑΛΗΝΟΣ, 1999; 41(5): 520-524.
 16. Παυλίδης Θ., Λαζαρίδης Χ., Τριανταφυλλίδου Σ., Αντωνιάδης Α., Παπαζιώγας Β., Παπαζιώγας Θ. : «Η συχνότητα των νεοπλασμάτων της χοληδόχου κύστεως»ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 1999; 8(3): 50-53.
 17. Παπαζιώγας Β., Feussner H., Stein H., Siewert JR., Παπαζιώγας Θ.: «Ο ρόλος της λαπαροσκοπικής ορομυοτομής στη χειρουργική αντιμετώπιση της αχαλασίας του οισοφάγου»ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 2000; 5(1): 43-47.
 18. Παπαζιώγας Θ., Παπαζιώγας Β., Παρασκευάς Γ., Λαζαρίδης Χ., Παυλίδης Θ., Κούτσιας Σ., Αργυριάδου Ε.: «Συνύπαρξη ενδοαυλικού εκκολπώματος του δωδεκαδακτύλου και χολολιθίασης» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ., 1999; 26(1): 33-36.
 19. Αγγελόπουλος Β., Μακρής Ι., Παπαζιώγας Β.,Παπαζιώγας Θ.: «H λεμφική χαρτογράφηση και ο φρουρός λεμφαδένας στη χειρουργική ογκολογία»ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 2000; 5(2): 77-85.
 20. Παρασκευάς Γ., Ξεπουλιάς Π., Παπαζιώγας Β., Μυλωνάς Α., Παπαζιώγας Θ., Γιγής Π.: «Ελίκωση της αριστερής σπονδυλικής αρτηρίας. Εύρημα σε πτώμα – πιθανή κλινική σημασία»ΓΑΛΗΝΟΣ, 2000; 42(4): 389-394.
 21. Σούπαρης Α., Μακρής Ι., Γαλατιανός Ι., Παπαζιώγας Β., Λαζαρίδης Χ., Μίρελης Χ., Παπαζιώγας Θ.: «Λαχνωτό αδένωμα. Αποτελέσματα χειρουργικής θεραπείας και μακροχρόνια επιβίωση σε σχέση με την ιστολογική εικόνα»ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 2001; 10(2): 40-43.
 22. Λαζαρίδης Χ., Αλεξανδράκης Α., Ατματζίδης Κ., Μακρής Ι., Παπαζιώγας Β., Κουτελιδάκης Ι., Γαλάνης Ι., Παπαζιώγας Θ.: «Μισχωτό αδένωμα ήπατος»ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 2000; 5(2): 115-118.
 23. Ατματζίδης Κ., Λαζαρίδης Χ., Αρβανίτη Μ., Μακρής Ι., Παυλίδης Θ., Παπαζιώγας Β., Χριστόπουλος Σ., Παπαζιώγας Θ.:«Ψευδοσυμπαγής μορφή εχινοκόκκου κύστης του ήπατος»ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 2000; 5(2): 127-130.
 24. Αργυριάδου Ε., Παπαζιώγας Β., Παρλαπάνη Α.: «Προληπτική αναλγησία: μία νέα προσέγγιση στην αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου»ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ., 2000; 27(1): 71-78.
 25. Παρασκευάς Γ., Ξεπουλιάς Π., Παπαζιώγας Β., Μυλωνάς Α. , Γιγής Π.:«Ανατομές: Από τις ιπποκρατικές εικασίες στις πρώτες αποδεδειγμένες γνώσεις»ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ., 2000; 27(1): 91-98.
 26. Ξεπουλιάς Π., Παρασκευάς Γ., Παπαζιώγας Β., Ατματζίδης Κ., Γιγής Π.: «Ανατομική μελέτη της μορφολογίας και του τρόπου σχηματισμού του οισοφαγικού τρήματος του διαφράγματος» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 2000; 5(3): 152-157.
 27. Σούπαρης Α., Λαζαρίδης Χ., Παυλίδης Θ., Γαλατιανός Ι., Παπαζιώγας Β., Ασλανίδου Ε., Παπαζιώγας Θ.: «Χειρουργική αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων του παχέος εντέρου»ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 2000; 5(3): 169-173.
 28. Λαζαρίδης Χ., Μακρής Ι., Αλεξανδράκης Α., Παπαζιώγας Β., Μίρελης Χ., Παπαζιώγας Θ.: «Παροχέτευση της εχινοκόκκου κύστεως μέσω ελεύθερης έλικας λεπτού εντέρου» ΓΑΛΗΝΟΣ, 2000; 42(5): 486-492.
 29. Βρετζάκης Γ., Κώστογλου Χ., Αντωνιάδου Ε., Κούτσιας Σ., Παπαζιώγας Β., Παπαδημητρίου Δ., Παπαδόπουλος Γ.: «Συνεχής εκτίμηση των αερίων αίματος και της οξεοβασικής ισορροπίας»ΓΑΛΗΝΟΣ, 2000; 42(5): 534-549.
 30. Σούπαρης Α., Παυλίδης Θ., Παπαζιώγας Β., Πατσάς Α., Κουτελιδάκης Ι., Λαζαρίδης Χ., Ατματζίδης K., Παπαζιώγας Θ.: «Eπείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις σε υπερήλικες» ΓΑΛΗΝΟΣ, 2000; 42(6): 594-601.
 31. Τουμανίδης Α., Λαζαρίδης Χ., Παυλίδης Θ., Σούπαρης Α., Πατσάς Α., Παπαζιώγας Β., Παπαζιώγας Θ.: «Πλαστική μεγάλων μετεγχειρητικών κοιλιοκηλών και υποτροπιαζουσών κηλών με τη χρήση λωρίδων ελεύθερου δερματικού αυτομοσχεύματος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, 2000; 66(5-6): 386-389.
 32. Σούπαρης Α., Μακρής Ι.,Αλεξανδράκης Α. Πατσάς Α., Παπαζιώγας Β., Γαλατιανός Ι.: «Ιατρογενείς ρήξεις του παχέος εντέρου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, 2001; 73(2): 137-141.
 33. Μακρής Ι.,Σούπαρης Α., Παπαζιώγας Β., Παυλίδης Θ., Γαλατιανός Ι., Γαλάνης Ι., Παπαζιώγας Θ.:«Eπείγουσες επεμβάσεις σε ασθενείς με νόσο του Crohn» ΓΑΛΗΝΟΣ, 2001; 43(1): 56-62.
 34. Λαζαρίδης Χ., Παυλίδης Θ., Μακρής Ι., Παπαζιώγας Β., Γαλατιανός Ι., Γαλάνης Ι., Κουτελιδάκης Ι., Παπαζιώγας Θ.: «Συγκριτική μελέτη της λαπαροσκοπικής και της μικρολαπαροτομικής χολοκυστεκτομής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, 2001; 73(4): 256-261.
 35. Ατματζίδης Κ., Παυλίδης Θ, Μακρής Ι., Σούπαρης Α., Παπαζιώγας Β., Παπαζιώγας Θ.: «Ιατρογενής ρήξη της τραχηλικής μοίρας του οισοφάγου από εύκαμπτο οισοφαγοσκόπιο» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 2001; 6: 125-129.
 36. Σαρηγιάννης Χ., Μακρής Ι., Παπαζιώγας Β., Παυλίδης Θ., Πατσάς Α., Γαλατιανός Ι., Κουτελιδάκης Ι., Παπαζιώγας Θ.: «Ο ρόλος της χειρουργικής οστεοσύνθεσης στην αντιμετώπιση του ασταθούς θώρακα (flail chest) σε πολυτραυματία» ΓΑΛΗΝΟΣ, 2002; 44(2): 181-188.
 37. Ξεπουλιάς Π., Παρασκευάς Γ., Παπαζιώγας Β.,Παπαζιώγας Θ., Γιγής Π.: «Συμβολή στη νευρική κατανομή του ανθρώπινου οισοφάγου» ΓΑΛΗΝΟΣ, 2002; 44(3): 290-299.
 38. Ατματζίδης Κ., Σαλικίδου Π., Βασιάδου Β., Ευθυμίου Μ., Παπαζιώγας Β., Χριστόπουλος Σ., Γαλάνης Ι., Παπαζιώγας Θ.: «Συγκριτική μελέτη υπερηχοτομογραφικών και εγχειρητικών ευρημάτων σε παθήσεις ήπατος και χοληφόρων» ΓΑΛΗΝΟΣ, 2002; 44(4): 402-408.
 39. Παυλίδης Θ., Παπαζιώγας Β., Γαλάνης Ι., Κουτελιδάκης Ι., Παπαζιώγας Θ.: «Λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης με διακοιλιακή προπεριτοναϊκή τοποθέτηση πλέγματος» ΛΑΠΑΡΟΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, 2001; 3(3).
 40. Ατματζίδης Κ., Παπαζιώγας Β., Αλεξανδράκης Α., Καλινδέρης Ν., Κουτελιδάκης Ι., Ταχτσή Μ., Σιωνίδου Π., Παπαζιώγας Θ. «Στρωματικοί όγκοι του γαστρεντερικού σωλήνα» ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 2002; 11(2): 38-42.
 41. Ατματζίδης Κ., Ταχτσή Μ., Παυλίδης Θ., Παπαζιώγας Β., Καλαϊτζής Ε., Σιωνίδου-Τόσκα Π., Αρβανίτη Μ., Παπαζιώγας Θ. «Απώτερα αποτελέσματα της χειρουργικής αντιμετώπισης του καλά διαφοροποιημένου καρκίνου του θυρεοειδούς» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 2002; 7(2): 127-131.
 42. Αλεξανδράκης Α., Γαλάνης Ι., Σούπαρης Α., Παπαζιώγας Β., Ατματζίδης Κ., Μακρής Ι., Λαζαρίδης Χ., Πατσάς Α., Καλινδέρης Ν., Παπαζιώγας Θ.:«Η ενδοαυλική διασωλήνωση του λεπτού εντέρου ως μέσο προλήψεως του υποτροπιάζοντος συμφυτικού ειλεού: προοπτική μελέτη» ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, 2002; 21-25.
 43. Παπαζιώγας Β., Αντωνιάδης Α., Λαζαρίδης Χ., Μακρής Ι., Kωτακίδου Ρ., Παρασκευάς Γ., Παπαζιώγας Θ.: «Λειτουργική επάρκεια του θυρεοειδικού αυτομοσχεύματος: πειραματική μελέτη» ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, 2002; 26-31.
 44. Παπαζιώγας Β., Αργυριάδου Ε., Παπαγιαννοπούλου Π., Παυλίδης Θ., Γεωργίου Μ., Σφύρα Ε., Παπαζιώγας Θ.: «Ο συνδυασμός χορήγησης πριν από την τομή χαμηλής δόσης κεταμίνης ΕΦ. και τοπικής διήθησης με ροπιβακαΐνη μειώνει το μετεγχειρητικό πόνο μετά από λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή» ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, 2002; 616-620.
 45. Γαλατιανός Ι., Κυπαρίσση Α., Μπεκριδέλλης Α., Ρούσσου Ε., Αντωνιάδου Ε., Ατματζίδης Κ., Παπαζιώγας Β., Γαλάνης Ι., Παπαζιώγας Θ.: «Επανεγχειρήσεις ασθενών στη Μ.Ε.Θ. Εμπειρία μίας τριετίας» ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, 2002; 627-633.
 46. Λαζαρίδης Χ., Σούπαρης Α., Παυλίδης Θ., Γαλατιανός Ι., Παπαζιώγας Β., Κουτελιδάκης Ι., Γαλάνης Ι., Παπαζιώγας Θ. «Προεγχειρητική διάγνωση εντερικής ισχαιμίας με βάση κλινικοεργαστηριακά ευρήματα σε ασθενείς με αποφρακτικό ειλεό» ΓΑΛΗΝΟΣ, 2003; 45(1): 91-96.
 47. Μπιλιάγκας I., Μπλάτζας Γ., Χατζηγεωργίου Ν., Παπαζιώγας Β.,Παπαζιώγας Θ. «Η θέση της συμπληρωματικής περιοχικής χημειοθεραπείας του ήπατος δια του πυλαίου συστήματος στον καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου Β2-3» ΓΑΛΗΝΟΣ, 2003; 45(4): 391-399.
 48. Καμπαρούδης Α., Κουτελιδάκης Ι., Μακρής Ι., Παυλίδης Θ., Παπαζιώγας Β., Γρηγορίου Μ., Παπαζιώγας Θ.: «Η προγνωστική αξία της CRP στην εμφάνιση οξείας συστηματικής φλεγμονώδους απάντησης (SIRS) σε χειρουργικούς ασθενείς» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 2003; 8(1): 32-37.
 49. Ατματζίδης K., Παυλίδης Θ., Παπαζιώγας Β., Μίρελης Χ., Γαλάνης Ι., Παπαζιώγας Θ.: «Απώτερα αποτελέσματα από την αντιμετώπιση εχινοκόκκου κύστεως του ήπατος με παροχέτευση στο στόμαχο (κυστεο-γαστρική αναστόμωση)» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 2003; 8(1): 63-67.
 50. Ατματζίδης Κ., Λαζαρίδης Χ.,Αλεξανδράκης Α., Πατσάς Α., Παπαζιώγας Β., Γαλάνης Ι., Χριστοδούλου Ε., Παπαζιώγας Θ.: «Το σύνδρομο στάσης μετά από ολική γαστρεκτομή και Rouxen-Y αναστόμωση. Παρουσίαση ασθενούς» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 2003; 8(2): 210-218.
 51. Παρασκευάς Γ., Παπαζιώγας Β., Σπανίδου Σ., Αργυριάδου Ε., Γιγής Π.: «Μελέτη σχετικά με την ονοματοθεσία ανατομικών στοιχείων του πεπτικού συστήματος» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 2003; 8(3): 246-254.
 52. Παρασκευάς Γ., Παπαζιώγας Β., Νάτσης Κ., Σπανίδου Σ., Μπούλτη Β., Αργυριάδου Ε.: «Παρατηρήσεις σχετικά με την οροθεσία των περιτοναϊκών πτυχών και χώρων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, 2003; 75(4): 283-290.
 53. Σούπαρης Α., Κατσίμπα Δ., Μακρής Ι., Ατματζίδης Κ., Γαλατιανός Ι., Κουτελιδάκης Ι., Παπαζιώγας Β., Παπαζιώγας Θ.: «Η εφαρμογή του αφοδευσιογραφήματος στη μελέτη των διαταραχών του ορθοπρωκτικού σωλήνα» ΓΑΛΗΝΟΣ, 2004; 46(2): 182-190
 54. Σούπαρης Α., Μακρής Ι., Ατματζίδης Κ., Κουτελιδάκης Ι., Γαλατιανός Ι., Παπαζιώγας Β., Κακάς Π., Παπαζιώγας Θ. «Χειρουργική αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού. Ποιος ο κατάλληλος χρόνος επεμβάσεως. Αναδρομική μελέτη επί 315 ασθενών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, 2004; 76(1): 35-39.
 55. Παρασκευάς Γ., Παπαζιώγας Β. , Νάτσης Κ. , Σπανίδου Σ. Αργυριάδου Ε. , Γιγής Π.: «Η επικουρική έσω μαστική αρτηρία και η πιθανή κλινική της σημασία» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 2004; 9(1): 42-44.
 56. Κωτακίδου Ρ., Παναγιωτοπούλου Κ., Ατματζίδης Κ., Παπαζιώγας Β., Γαλάνης Ι., Ταχτσή Μ., Γρηγορίου Μ., ΠαπαζιώγαςΘ. : «Κυστικές αλλοιώσεις επινεφριδίων» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 2004; 9(1): 83-90.
 57. Λαζαρίδης X., Ατματζίδης K., Αλεξανδράκης A., Παπαζιώγας B., Γαλάνης I., Βλαχάκης I., Παπαζιώγας Θ.: «Εχινόκοκκος του σπληνός: χειρουργική αντιμετώπιση με εσωτερική παροχέτευση σε ελεύθερη έλικα της νήστιδος (Roux-Y κυστεο-νηστιδική αναστόμωση)» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 2005; 10(1): 78-84.
 58. Παρασκευάς Γ., Παπαζιώγας Β., Σπανίδου Σ., Τσικάρας Π., ΓιγήςΠ. «Σπανιότατη περίπτωση έκφυσης και πορείας της έσω σπερματικής αρτηρίας» ΓΑΛΗΝΟΣ, 2005; 47(1): 64-68.
 59. Χατζημαυρουδής Γ., Παπαζιώγας Β., Κουτελιδάκης Ι., Γρηγορίου Μ., Χαραλαμπόπουλος Π., Χύτας Δ., Λαγουδάκη Π., Ατματζίδης Κ.: «Μεταβολές της συστηματικής φλεγμονώδους απάντησης μετά από τοποθέτηση συνθετικού πλέγματος από πολυπροπυλένιο προς ενίσχυση των προσθίων κοιλιακών τοιχωμάτων. Πειραματική μελέτη σε κονίκλους» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ., 2005; 32(1): 57-65.
 60. Παπαζιώγας Β. : «Ο εντερικός σωλήνας ως ανοσολογικό όργανο» ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, University Studio Press 2005; σελ. 24-34.
 61. Παπαζιώγας Β., Κατσίκας Β., Μακρής Ι., Χατζημαυρουδής Γ., Παρασκευάς Γ., Ραδόπουλος Κ., Ατματζίδης Κ.: «Πρωτοπαθής εχινοκοκκίαση νεφρού» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2006; 11(1): 72-76.
 62. Λαζαρίδης X., Παπαζιώγας B., Αλεξανδράκης A., Κουτελιδάκης I., Οικονόμου B., Βλαχάκης I., Ατματζίδης K.: «Χολοπεριτόναιο μετά την αφαίρεση του σωλήνος Kehr» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2006; 11(2): 148-150.
 63. Μακρής Ι., Κουτελιδάκης Ι., Παπαζιώγας Β., Χατζημαυρουδής Γ., Παπαδόπουλος Β., Κωτακίδου Ρ., Ατματζίδης Κ. : «Φυλλοειδείς όγκοι του μαστού» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2006; 11(2): 157-161.
 64. Παπαζιώγας Β., Ψαραλέξης Κ., Τσιαούσης Π., Δραγούμης Δ., Παπαδόπουλος Ε., Ατματζίδης Κ.: «Διροφιλαρίαση του υποδορίου ιστού» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2006; 11(2): 162-166.
 65. Παπαζιώγας Β., Σούπαρης Α., Κουτελιδάκης Ι., Γρηγορίου Μ., Τσιαούσης Π., Κωτακίδου Ρ., Ατματζίδης Κ: «Πρωτοπαθές λέμφωμα της ειλεοτυφλικής βαλβίδας» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2006; 11(2): 171-174.
 66. Τσιαούσης Π., Κατσίκη Ν., Παπαζιώγας Β., Ατματζίδης Κ., Ντόμπρος Ν., Γκιάλα Μ.: «Διακίνηση ύδατος και ηλεκτρολυτών στο λεπτό έντερο στον αποφρακτικό ειλεό» ΓΑΛΗΝΟΣ 2006; 48(1): 58-73.
 67. Παρασκευάς Γ., Παπαζιώγας Β., Ατματζίδης Κ.: «Περί της προελεύσεως ανατομικών όρων σχετιζόμενων με τη γενική χειρουργική» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2006; 11(3): 195-209.
 68. Κουτελιδάκης Ι., Παπαζιώγας Β., Χατζημαυρουδής Γ., Δραγούμης Δ., Γρηγορίου Μ., Ατματζίδης Κ.: «Προγνωστική σημασία των προεγχειρητικών τιμών των λευκών αιμοσφαιρίων και της C-αντιδρώσας πρωτεϊνης στη διάγνωση της οξείας σκωληκοειδίτιδας» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2006; 11(3): 270-276.
 69. Τσιαούσης Π., Παναγοπούλου Ε., Παπαζιώγας Β., Τσιαούσης Γ., Κουτελιδάκης Ι., Ατματζίδης Κ.: «Ανακοίνωση δυσάρεστων νέων και απόκρυψη πληροφοριών σε καρκινοπαθή: μπορεί να συμβάλλει στην τεχνική της επικοινωνίας;» ΓΑΛΗΝΟΣ, 2006; 48(5): 455-463.
 70. Χατζημαυρουδής Γ., Σούπαρης Α., Παπαζιώγας Β., Κουτελιδάκης Ι., Γρηγορίου Μ., Δραγούμης Δ., Ατμαζίδης Κ.: «Σύγχρονη εμφάνιση αδενοκαρκινώματος και στρωματικού όγκου του στομάχου: παρουσίαση περιστατικού» ΓΑΛΗΝΟΣ,2006; 48(5): 496-504.
 71. Τσιαούσης Π. Γεωργιάδου Θ., Παπαζιώγας Β., Σβήρκος Μ., Αντωνιάδου Ε., Ατματζίδης Κ.: «Χειρουργική ελέγχου της βλάβης και εντατική θεραπεία» ΤΡΑΥΜΑ 2006; 2(2): 71-81.
 72. Χατζημαυρουδής Γ., Παπαζιώγας Β., Κουτελιδάκης Ι. Τσαγανός Θ., Κούτουκας Π., Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης Ε., Ατματζίδης Κ.: «Η επίδραση διαφορετικού τύπου συνθετικών πλεγμάτων ενδοπεριτοναϊκώς τοποθετημένων στην κινητοποίηση της συστηματικής φλεγμονώδους απάντησης»ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2007; 12(1): 26-34.
 73. Παπαζιώγας Β., Κουτελιδάκης Ι., Χατζημαυρουδής Γ., Γρηγορίου Μ., Τσιαούσης Π., Δραγούμης Δ., Γιακουστίδης Α., Ατματζίδης Κ. : «Χειρουργική αποκατάσταση της περιεσφιγμένης μηροκήλης με ή χωρίς τη χρήση πλέγματος (Συγκριτική μελέτη)» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2007; 12(1): 45-50.
 74. Τσιαούσης Π., Παπαζιώγας Β., Κουτελιδάκης Ι., Οικονόμου Β., Ατματζίδης Σ., Τζέπη Η., Μακρής Ι., Ατματζίδης Κ.: «Η επίδραση της μετοκλοπραμίδης στην εξέλιξη της συστηματικής φλεγμονώδους απάντησης σε μοντέλο σηπτικής περιτονίτιδας. (Πειραματική μελέτη σε επίμυες)» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 2007; 12(2): 118-129.
 75. Μακρής Ι., Τσιαούσης Π., Παπαζιώγας Β., Ατματζίδης Σ., Ατματζίδης Κ.: «Συγκριτικά αποτελέσματα των χειρουργικών μεθόδων αντιμετώπισης της εχινοκοκκίασης του ήπατος. Ο ρόλος της διαδερμικής παροχέτευσης» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 2007; 12(3): 226-235.
 76. Παπαζιώγας Β., Χατζημαυρουδής Γ., Κουτελιδάκης Ι., Δραγούμης Δ., Ατματζίδης Σ., Ατματζίδης Κ.: «Συγκριτική μελέτη της πλαστικής Mayo προς την ελεύθερη τάσης πλαστική με πλέγμα για την αντιμετώπιση της ομφαλοκήλης» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 2007; 12(3): 249-253.
 77. Παπαδόπουλος Α., Κουτελιδάκης Ι., Βρεττού Ε., Τσιαούσης Π., Παπαζιώγας Β., Ακριτίδης Γ., Ατματζίδης Σ., Ατματζίδης Κ.: «Βλάβες ζωτικών οργάνων (ήπαρ, σπλήνας, πνεύμονες) μετά από λοίμωξη μαλακών μορίων από Stenotrophomonas maltophilia σε ανοσοκατασταλμένους επίμυες» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2008; 13(2): 121-125.
 78. Παπαζιώγας Β., Κουτελιδάκης Ι., Τσιαούσης Π., Χατζημαυρουδής Γ., Καλογήρου, Θ. Παναγιωτοπούλου Κ., Κατσινέλος Π., Ατματζίδης Κ.: «Ενσφήνωση ενδοσκοπικής κάψουλας σε καρκινοειδές του λεπτού εντέρου» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2009;14(1):56-61.
 79. Ανθιμίδης Γ., Παπαζιώγας Β., Κουτελιδάκης Ι., Κοντοπούλου Κ., Χατζημαυρουδής Γ., Σπανογιάννης Δ., Κριτή Μ., Ατματζίδης Σ., Ατματζίδης Κ.: «Η προκαλσιτονίνη ως πρώιμος δείκτης εντερικής ισχαιμίας σε αποφρακτικό ειλεό λεπτού και παχέος εντέρου» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2009; 14(2):120-125.
 80. Παπαζιώγας Β.: «Έλεγχος της εστίας της χειρουργικής λοίμωξης» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2009; 14(3): 210-215.
 81. Παπαζιώγας Β., Κουτελιδάκης Ι., Τσιαούσης Π., Κατσουγιαννόπουλος Α., Ατματζίδης Σ., Πατσάς Α., Ατματζίδης Κ.: «Λαπαροσκοπική αποκατάσταση κοιλιοκηλών» ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 2009; 14(3): 221-231.
 82. Πιτούλιας Γ., Παπαζιώγας Β., Ατματζίδης Σ., Παπαδημητρίου Δ. «Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής και λιθιασική χολοκυστίτιδα. Ταυτόχρονη αντιμετώπιση με ενδαγγειακή και λαπαροσκοπική τεχνική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2011; 24: 59-63.

1.2.5. Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσες εκδόσεις ελληνικών περιοδικών (9)

 1. Souparis A., Makris I., Galatianos I., Papaziogas B., Papaziogas T.: «Idiopathic megarectum-megacolon»SURGICAL CHRONICLES, 1998; suppl 1: 48-52.
 2. Paraskevas G., Papaziogas Β., Christodoulou D.: «Incorrect clinical anatomical termsin general surgery» SURGICAL CHRONICLES, 1999; suppl: 30-36.
 3. Papaziogas T., Paraskevas G., Papaziogas B., Lazaridis Ch., Pavlidis T.: «Spiral cystic duct with abnormal course. Clinical signification»SURGICAL CHRONICLES, 1999; suppl: 60-62.
 4. Pavlidis T., Lazaridis Ch., Atmatzidis K., Makris I., Papaziogas B., Papaziogas T.: «Mesh free tension inguinal hernia repair (Lichtenstein method). One day case under local anesthesia»SCIENTIFIC ANNALS OF THE MEDICAL SCHOOL, ARISTOTLE UNIVERISTY OF THESSALONIKI, 1999; 26(2): 27-30.
 5. Galatianos J., Atmatzidis K., Bekridelis A., Papaziogas B., Paraskevas G., Papaziogas T., Antoniadou E.: «Thrombocytopenia as predictive factor in critically ill patients. A retrospective study» SCIENTIFIC ANNALS OF THE MEDICAL SCHOOL, ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI, 2005; 32(2): 33-37.
 6. Paraskevas: «Choledochal cyst: Histological structure, classification and clinical significance» ARISTOTLE UNIVERSITY MEDICAL JOURNAL 2006; 33(1): 185-188.
 7. Papaziogas B., Makris J., Grigoriou M., Tsiaousis P., Chatzimavroudis G., Paraskevas G., Giakoustidis A., Atmatzidis K.: «An unusual case of intestinal obstruction caused by a Meckel’s diverticulum»ARISTOTLE UNIVERSITY MEDICAL JOURNAL 2007; 34(1): 61-64.
 8. PapaziogasB., MakrisJ., KoutelidakisJ., TsiaousisP., Paraskevas G., OikonomouB., GiakoustidisA., AtmatzidisK.: «Post-injection retroperitoneal abscess in a drug-addicted patient. Case report» ARISTOTLE UNIVERSITY MEDICAL JOURNAL 2007; 34(1): 71-74.
 9. Chatzimavroudis G., Papaziogas B., Koutelidakis I., Atmatzidis S., Psaralexis K., Makris J., Atmatzidis K.: «Uncomplicated intraoperative evaluation of an aberrant bile duct: a case report and review of the literature» ARISTOTLEUNIVERSITY MEDICALJOUNAL, 2008; 35(2): 53-56.

1.2.6. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων (8)

 1. Παπαζιώγας Θ., Σακελλαρίδης Δ., Παπαζιώγας Β., Κούτσιας Σ., Αλεξανδράκης Α., Γαλάνης Ν.: «Συγγενές διάφραγμα του άντρου σε ενήλικες» Πρακτικά του 12ου Βορειοελλαδικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 11-13/4/1997, σελ. 99-104.
 2. Παπαζιώγας Θ., Πατσάς Α., Παπαζιώγας Β., Γαλατιανός Ι., Γαλάνης Ν:. «Το πρόβλημα της πρόσθιας πυλαίας φλέβας στη χειρουργική των εξωηπατικών χοληφόρων οδών» Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 29/10-1/11/1997, σελ. 34-37.
 3. Σούπαρης Α., Παπαζιώγας Β., Αλεξανδράκης Α., Μίρελης Χ., Γαλάνης Ν.:«Διατήρηση της ειλεοτυφλικής βαλβίδας μετά από εκτομή του τελικού ειλεού με αναστόμωση στην ειλεοτυφλική συμβολή (αναφορά μίας περίπτωσης)» Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, Θεσσαλονίκη, 29/10-1/11/1997, σελ 122-124.
 4. Παπαζιώγας Β.: «Προγνωστικοί παράγοντες στην οξεία παγκρεατίτιδα» (εισήγηση σε στρογγυλή τράπεζα) Πρακτικά 6ου Συνεδρίου Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 13-16/11/2003, σελ. 28-30.
 5. Παπαζιώγας Β.: «Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της εντεροστομίας και ο ρόλος του χειρουργού» Πρακτικά Μετεκπαιδευτικής ημερίδας Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» με θέμα: «Αποκατάσταση-Επανένταξη», 28/2/2004, σελ. 69-76.
 6. Παπαζιώγας Β.: «Χρήση δακτυλίων σιλικόνης στην αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας» Πρακτικά Μετεκπαιδευτικής ημερίδας Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» με θέμα: «Νοσογόνος παχυσαρκία», 7/10/2006, σελ. 137-142.
 7. Παπαζιώγας Β.: «Χολοκυστοπάθεια: υπάρχει απόλυτη ένδειξη χολοκυστεκτομής;» Πρακτικά 27ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γαστρεντερολογίας, 4-7/10/2007, σελ. 341-350.
 8. Παπαζιώγας Β.: «Ενδοκοιλιακές λοιμώξεις στη Μ.Ε.Θ.» Πρακτικά 5ου Διανοσοκομειακού Σεμιναρίου - Αναπνευστική Ανεπάρκεια και Αποκατάσταση», σελ. 171-176.

1.2.7. Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια – περιλήψεις σε διεθνή περιοδικά (44)

 1. Papaziogas T., Papaziogas B., Paraskevas G., Lazaridis Ch., Patsas A.: «Preduodenal portal vein in the adult. Report of 3 cases» 11th European Congress of Anatomy, 18-20/9/1998. ABSTRACT BOOK: p. 229.
 2. Paraskevas G., Xepoulias P., Papaziogas B., Natsis K., Gigis P.: «Abnormal origin of the inferior mesenteric artery from the superior mesenteric artery» 11th European Congress of Anatomy, 18-20/9/1998.ABSTRACT BOOK:
 3. Souparis A., Makris J., Arvaniti M., Patsas A., Papaziogas B., Galatianos J., Papaziogas Th.: «The value of lower abdomen ultrasonography by the diagnosis of acute appendicitis»1st Hellenic-Bulgarian Medical Meeting, 15-18/10/ABSTRACT BOOK:
 4. Papaziogas Th., Paraskevas G., Papaziogas B., Lazaridis Ch., Gigis P.: «Spiral cystic duct with abnormal course. Clinical signification» 5th European Congress of Clinical Anatomy, 3-6/6/1999. SURGICAL AND RADIOLOGICAL ANATOMY, 1999; 21: 59.
 5. Παυλίδης Θ., Λαζαρίδης Χ., Ατματζίδης Κ., Μακρής Ι., Παπαζιώγας Β., Γαλάνης Ι., Παπαζιώγας Θ.: «H χρησιμοποίηση πλέγματος ελεύθερης τάσης για αποκατάσταση βουβωνοκήλης (μέθοδος Lichtenstein) με τοπική αναισθησία» 5ο Ελληνοϊταλικό Συνέδριο Αγγειοχειρουργικής και Χειρουργικής, 5-10/7/1999.
 6. Paraskevas G., Natsis K., Xepoulias P., Papaziogas B., Gigis P.: «Relations of internal laryngeal nerve and superior laryngeal artery on the thyrohyoid membrane» XV Congress of International Federation of Anatomists, 11-16/9/ITALIAN JOURNAL OF ANATOMY AND EMBRYOLOGY, 1999; 104 (Suppl.1): 540.
 7. Papaziogas B., Nekarda H., Huber F., Siewert JR.: «Characteristics of locally advanced carcinomas of the colon and their prognostic significance» 1st European Congress on Gastrointestinal Oncology, 22-25/6/ANNALS OF GASTROENTEROLOGY, 2000; 13: 153.
 8. Lazaridis Ch.,Papaziogas B.,Pavlidis T.,Galanis J., Koutelidakis J., Papaziogas T.: «Leiomyosarcomas of the mesentery» 1st European Congress on Gastrointestinal Oncology, 22-25/6/ANNALS OF GASTROENTEROLOGY, 2000; 13: 163.
 9. Λαζαρίδης Χ., Παυλίδης Θ., Μακρής Ι., Παπαζιώγας Β., Γαλατιανός Ι., Γαλάνης Ι., Κουτελιδάκης Ι., Παπαζιώγας Θ.: «Συγκριτική μελέτη της λαπαροσκοπικής και της μικρολαπαροτομικής χολοκυστεκτομής» 6ο Ελληνοϊταλικό Συνέδριο Αγγειολογίας, Αγγειοχειρουργικής και Γενικής Χειρουργικής, 5-12/7/2000.
 10. Argiriadou H., Papagiannopoulou P., Papaziogas B., Georgiou M., Sfyra E.: «Preincisional treatment with low-dose ketamine and local infiltration with ropivacaine reduces postoperative pain after laparoscopic cholecystectomy» 9th Annual Meeting of the European Society of Anesthesiologists, 7-10/4/2001.EUROPEAN JOURNAL OF ANESTHESIOLOGY, 2001; 18 (suppl 21): 14.
 11. Pavlidis T., Papaziogas B., Koutelidakis J., Papaziogas T. «Helicobacter pylori infection in patients undergoing appendectοmy» 39th World Congree of Surgery, International Surgical Week 2001, 26-30/8/2001.ABSTRACT BOOK:
 12. Papaziogas T., Papaziogas B., Kabaroudis A., Galanis I., Lazaridis C., Souparis A., Alexandrakis A.: «Endometriosis of the rectus abdominis muscle after cesarean section» 4th Hellenic-Bulgarian meeting, Varna 5-7/10/SCRIPTA SCIENTIFICA MEDICA, 2001; 33 (Suppl 1): 30.
 13. Papaziogas T., Papaziogas B., Galanis I., Makris J., Kabaroudis A., Atmatzidis K., Argiriadou H.: «Results of catheter cultures in surgical patients receiving parenteral nutrition: a prospective study» 4th Hellenic-Bulgarian meeting, Varna 5-7/10/SCRIPTA SCIENTIFICA MEDICA, 2001; 33 (Suppl 1): 30.
 14. Pavlidis T., Papaziogas B., Koutelidakis J., Basdekis G., Galanis I., Papaziogas T.: «Changing patterns of surgical ulcer complications in the greek population. A single centerexperience» 11th World Congress of ΤΗΕ International Association of Surgeons & Gastroenterologists, 1-4/11/2001.HEPATOGASTROENTEROLOGY, 2001; 48(suppl I): 208.
 15. Mylonas A., Paraskevas G., Papaziogas B., Fragos E., Koutelidakis J., Gigis P., Papaziogas T.: «Congenital double pylorus with single lumen in the adult» 11th World Congress of ΤΗΕ International Association of Surgeons & Gastroenterologists, 1-4/11/2001.HEPATOGASTROENTEROLOGY, 2001; 48(suppl I): 213.
 16. Paraskevas G. , Tsikaras P. , Mylonas A. , Papaziogas B. , Spanidou S., Koutelidakis J. Papaziogas T: «An uncommon case of left sided cecum. Embryological and clinical significance» 11th World Congress of ΤΗΕ International Association of Surgeons & Gastroenterologists, 1-4/11/2001.HEPATOGASTROENTEROLOGY, 2001; 48(suppl I): 248.
 17. Kabaroudis A., Galanis J., Papaziogas B., Patsas A., Koutelidakis J., Papaziogas T.: «A rare case of a giant angiomyolipoma of the kidney» 11th World Congress of ΤΗΕ International Association of Surgeons & Gastroenterologists, 1-4/11/2001. HEPATOGASTROENTEROLOGY, 2001; 48(suppl I): 259.
 18. Chatzimavroudis G., Papaziogas B., Atmatzidis S., Christopoulos P., Ikonomou A., Lakis S., Kotakidou R., Atmatzidis K.: «Primary gastrointestinal lymphomas: The 10-year experience of a single surgical unit» 13th SURGICAL WEEK, 26-30/7/2009
 19. Chatzimavroudis G., Papaziogas B., Koutelidakis I., Atmatzidis S., Dragoumis D., Christopoulos P., Kalogirou T., Atmatzidis K. : «Long-term chronic pain and recurrence after open tension-free repair of inguinal hernia: a prospective study» JOINT MEETING OF THE AHS AND EHS, 9-12/9/2009
 20. Papaziogas B., Koutelidakis I., Kanistras C., Dragoumis D., Giakoustidis A., Christopoulos P., Atmatzidis S., Atmatzidis K. «Laparoscopic “second-look” operation in the management of acute mesenteric ischemia. 18th International Congress of the EAES, Geneva, 16-19/6/2010.
 21. Chatzimavroudis G., Christopoulos P., Atmatzidis S., Papaziogas B., Koutelidakis I., Makris J., Atmatzidis K. «Lichtenstein technique for inguinal hernia repair using propylene mesh fixed with suture vs. self-fixating pylypropylene mesh: a comparative study» International Congress of the European Hernia Society, Istanbul, 6-9/10/2010.
 22. Koutelidakis I., Kalaitzis S., Papaziogas B., Doundis A., Ananiadis A., Kapoulas S., Kaltsikis T., Makris J. Intraoperative parathyroid hormone measurement at 20min after gland excision as a predictive index for success of parathyroidectomy. 6th Biennial Scientific meeting ESES, Cardiff 15-17/5/2014.
 23. Koutelidakis J., Kalaitzis S., Doundis A., Laskou S., Voloudakis N., Ananiadis A., Kaltsikis T., Papaziogas B., Makris I. Can Subjective Voice Assesment After Thyroidectomy be Associated to Laryngoscopy? Which is the role of intraoperative neuromonitoring? 1st World Congress of Neural Monitoring in Thyroid and Parathyroid Surgery. Krakow, Poland, 7-19/9/2015.

1.2.8. Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια – περιλήψεις σε ελληνικά περιοδικά (156)

 1. Παπαζιώγας Θ., Σακελλαρίδης Δ., Παπαζιώγας Β., Κούτσιας Σ., Αλεξανδράκης Α., Γαλάνης Ν.: «Συγγενές διάφραγμα του άντρου σε ενήλικες» 12ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, 11-13/4/1997. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 1997; 63(suppl
 2. Παπαζιώγας Β., Τρικοίλης Ν., Ζαχαρούδης Α., Θεοδοσίου Γ., Καλαθάς Θ., Καμίδου Χ., Δίγκογλου Ε., Δημόπουλος Γ., Κολαξίδου Ε., Κουργινιάν Σ., Λαπουρίδης Ξ.: «Τα εργατικά ατυχήματα στην περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας Ιωνίας Θεσσαλονίκης - Εμπειρία ενός έτους» 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής, 30/4-4/5/1997. Τόμος περιλήψεων: σελ. 114.
 3. Παπαζιώγας Θ., Πατσάς Α., Παπαζιώγας Β., Γαλατιανός Ι., Γαλάνης Ν.: «Το πρόβλημα της πρόσθιας πυλαίας φλέβας στη χειρουργική των εξωηπατικών χοληφόρων οδών» 3ο Συνέδριο της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 29/10-1/11/1997. Τόμος περιλήψεων: σελ. 12.
 4. Σούπαρης Α., Παπαζιώγας Β., Αλεξανδράκης Α., Μίρελης Χ., Γαλάνης Ν.: «Διατήρηση της ειλεοτυφλικής βαλβίδας μετά από εκτομή του τελικού ειλεού με αναστόμωση στην ειλεοτυφλική συμβολή (αναφορά μίας περίπτωσης)» 3ο Συνέδριο της Χ.Ε.Β.Ε., 29/10-1/11/1997. Τόμος περιλήψεων: σελ. 58.
 5. Λαζαρίδης Χ., Ατματζίδης Κ., Σούπαρης Α., Παπαζιώγας Β., Παπαζιώγας Θ.: «Οι καρκινοειδείς όγκοι του στομάχου (περιγραφή τριών περιπτώσεων). » Kοινή Συνεδρία Χ.Ε.Β.Ε. και Ιατρικής Εταιρείας Ξάνθης, 4/4/1998.
 6. Παπαζιώγας Θ., Παπαζιώγας Β., Τουμανίδης Α., Αγγελόπουλος Β., Τρελλόπουλος Γ., Παναγιωτοπούλου Κ., Χάκαλα-Μπλέτσα Μ.: «Κληρονομική ινωμάτωση του λεπτού εντέρου» 13ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, 15-17/5/1998. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, 1998; 64 (suppl
 7. Αλεξανδράκης Α., Σούπαρης Α., Μακρής Ι., Γαλατιανός Ι., Παπαζιώγας Β., Μίρελης Χ., Καραστεφάνου Κ., Παπαζιώγας Θ.: «Ολική παρεντερική διατροφή σε χειρουργικούς ασθενείς. Εμπειρία μίας τριετίας (1994-1997). » 13ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, 15-17/5/1998. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, 1998; 64 (suppl
 8. Σούπαρης Α., Μακρής Ι., Παπαζιώγας Θ., Λαζαρίδης Χ., Γαλατιανός Ι., Παπαζιώγας Β., Καϊμάκης Δ.: «Αντιμετώπιση των γαστρεντερικών συριγγίων με παρεντερική διατροφή και συνθετικό ανάλογο της σωματοστατίνης « 13ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, 15-17/5/1998. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, 1998; 64 (suppl
 9. Σούπαρης Α., Μακρής Ι., Αλεξανδράκης Α., Πατσάς Α., Παπαζιώγας Β., Γαλατιανός Ι.: «Ιατρογενείς ρήξεις του παχέος εντέρου» 13ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, 15-17/5/1998. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, 1998; 64 (suppl
 10. Σούπαρης Α., Λαζαρίδης Χ., Παπαζιώγας Β., Γαλατιανός Ι., Παπαζιώγας Θ.: «Η χρήση του βιοπροσροφήσιμου δακτυλίου valtrac στις αναστομώσεις του γαστρεντερικού σωλήνα» Κοινή Συνεδρία της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος και της Ιατρικής Εταιρείας Έδεσσας, 3/10/1998.
 11. Ξεπουλιάς Π., Παρασκευάς Γ., Παπαζιώγας Β., Νάτσης Κ.: «Μέθοδος παρακέντησης της υποκλείδιας φλέβας σε σημείο κάτωθεν της κλείδας» 17ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 11-14/11/1998. Τόμος περιλήψεων: σελ. 4.
 12. Σούπαρης Α., Μακρής Ι., Πατσάς Α., Γαλατιανός Ι., Παπαζιώγας Β., Μίρελης Χ., Παπαζιώγας Θ.: «Διεγχειρητική πλύση του παχέος εντέρου σε επείγουσες επεμβάσεις για απόφραξη σε έδαφος νεοπλάσματος» 17ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 11-14/11/1998. Τόμος περιλήψεων: σελ. 125-126.
 13. Κωστοπούλου Φ., Βασιλειάδου Γ., Πιτούλιας Γ., Κούτσιας Σ., Παπαζιώγας Β., Φερδή Ε., Βρετζάκης Γ.: «Παρατεταμένος υπονεφρικός αποκλεισμός κοιλιακής αορτής. Αναφορά δύο περιπτώσεων» 17ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 11-14/11/1998. Τόμος περιλήψεων: 189-190.
 14. Γαλατιανός Ι., Σούπαρης Α., Αλεξανδράκης Α., Μακρής Ι., Λαζαρίδης Χ., Παπαζιώγας Β., Παπαζιώγας Θ.: «Κλοακογενές καρκίνωμα του πρωκτού» 17ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 11-14/11/1998. Τόμος περιλήψεων: σελ. 248-249.
 15. Ατματζίδης Κ., Σούπαρης Α., Παπαζιώγας Β., Γαλατιανός Ι., Πατσάς Α., Παπαζιώγας Θ. : «Αποφρακτικοί όγκοι παχέος εντέρου» ΧΧΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 13-17/11/1998. Τόμος περιλήψεων: σελ. 74.
 16. Μακρής Ι., Λαζαρίδης Χ., Ατματζίδης Κ., Παπαζιώγας Β., Γαλατιανός Ι., Πατσιαλάς Χ., Παπαζιώγας Θ.: «Χόλωμα (biloma) μετά από ανοικτή χολοκυστεκτομή. Μία ασυνήθης επιπλοκή» ΧΧΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 13-17/11/1998. Τόμος περιλήψεων: σελ. 226.
 17. Παπαζιώγας Θ., Πατσάς Α., Παπαζιώγας Β., Γαλατιανός Ι., Σακελλαρίδης Δ.: «Διατρηθέν γαστροδωδεκαδακτυλικό έλκος και λοίμωξη από helicobacter pylori» ΧΧΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 13-17/11/1998. Τόμος περιλήψεων: σελ. 251.
 18. Ατματζίδης Κ., Παυλίδης Θ., Μίρελης Χ., Παπαζιώγας Β., Τριανταφυλλίδου Σ., Παπαζιώγας Θ.: «Συχνότητα παθήσεων του θυρεοειδή και ηλικιακή εμφάνιση» 14ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, 22-24/4/1999. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 1999; 65 (suppl
 19. Παυλίδης Θ., Λαζαρίδης Χ., Ατματζίδης Κ., Αντωνιάδης Α., Παπαζιώγας Β., Παπαζιώγας Θ.: «Η συχνότητα των νεοπλασμάτων της χοληδόχου κύστεως» 14ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, 22-24/4/1999. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 1999; 65 (suppl
 20. Παρασκευάς Γ., Ξεπουλιάς Π., Τσικάρας Π., Παπαζιώγας Β., Μακρής Ι., Παπαζιώγας Θ.: «Έκτοπη χοληδόχος κύστη: Εντόπιση της κάτωθεν του αριστερού λοβού του ήπατος» 25ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 4-8/5/1999. Τόμος περιλήψεων: σελ.72.
 21. Παπαζιώγας Β., Feussner H., Stein H., Siewert JR., Παπαζιώγας Θ. : «Ο ρόλος της λαπαροσκοπικής ορομυοτομής στη χειρουργική αντιμετώπιση της αχαλασίας του οισοφάγου» 4ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 20-23/10/1999. Τόμος περιλήψεων: σελ.113.
 22. Παρασκευάς Γ., Ξεπουλιάς Π., Παπαζιώγας Β., Μυλωνάς Α., Γιγής Π. : «Ελίκωση της αριστερής σπονδυλικής αρτηρίας. Εύρημα σε πτώμα – πιθανή κλινική σημασία» 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας–Αγγειοχειρουργικής, 20-23/1/2000. Τόμος περιλήψεων: σελ. 160.
 23. Σούπαρης Α., Γαλατιανός Ι., Παπαζιώγας Β., Λαζαρίδης Χ., Μίρελης Χ., Παπαζιώγας Θ. : «Λαχνωτό αδένωμα. Αποτελέσματα χειρουργικής θεραπείας και μακροχρόνια επιβίωση σε σχέση με την ιστολογική εικόνα» Ογκολογικό Συνέδριο «Διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου. Νεότερες εξελίξεις και προοπτικές», 30/3-2/4/2000. Τόμος περιλήψεων: σελ. 428.
 24. Λαζαρίδης Χ., Αλεξανδράκης Α., Ατματζίδης Κ., Μακρής Ι., Παπαζιώγας Β., Κουτελιδάκης Ι., Γαλάνης Ι., Παπαζιώγας Θ.: «Μισχωτό αδένωμα ήπατος» Ογκολογικό Συνέδριο «Διάγνωση και αντιμετώπιση του καρκίνου. Νεότερες εξελίξεις και προοπτικές», 30/3-2/4/2000. Τόμος περιλήψεων: σελ. 443.
 25. Λαζαρίδης Χ., Μακρής Ι., Αλεξανδράκης Α., Σούπαρης Α., Παπαζιώγας Β., Μίρελης Χ., Παπαζιώγας Θ.: «Παροχέτευση της εχινοκόκκου κύστεως μέσω ελεύθερης έλικας λεπτού εντέρου» 15ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, 11-13/5/2000. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2000; 66 (suppl
 26. Σούπαρης Α., Παυλίδης Θ., Παπαζιώγας Β., Κουτελιδάκης Ι., Λαζαρίδης Χ., Ατματζίδης Κ., Παπαζιώγας Θ.: «Eπείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις σε υπερήλικες» 15ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, 11-13/5/2000. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2000; 66 (suppl
 27. Σούπαρης Α., Μακρής Ι., Ατματζίδης Κ., Γαλατιανός Ι., Ασλανίδου Ε., Παπαζιώγας Β., Παπαζιώγας Θ.: «Χειρουργική αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων του παχέος εντέρου» ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Χ.Ε.Β.Ε., 19-20/5/2000. Τόμος περιλήψεων: σελ. 10.
 28. Σούπαρης Α., Λαζαρίδης Χ., Παυλίδης Θ., Γαλατιανός Ι., Παπαζιώγας Β., Ασλανίδου Ε., Παπαζιώγας Θ.: «Μελέτη της αποφρακτικής δυσκοιλιότητας και των διαταραχών του ορθοπρωκτικού σωλήνα με απεικονιστικές μεθόδους» ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Χ.Ε.Β.Ε., 19-20/5/2000. Τόμος περιλήψεων: σελ. 10.
 29. Κουτελιδάκης Ι., Γαλάνης Ι., Παπαζιώγας Β., Μακρής Ι., Αντωνιάδου Ε., Μπεκριδέλης Α., Παπαζιώγας Θ.: «Μελέτη της θρεπτικής υποστήριξης χειρουργικών ασθενών μία τυχαία ημέρα νοσηλείας» 26ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 22-25/5/2000. Tόμος περιλήψεων: σελ. 77.
 30. Σαρηγιάννης Χ., Μακρής Ι., Παπαζιώγας Β., Πατσάς Α., Παυλίδης Θ., Γαλατιανός Ι., Κουτελιδάκης Ι., Παπαζιώγας Θ.: «Ο ρόλος της χειρουργικής οστεοσύνθεσης στην αντιμετώπιση του ασταθούς θώρακα (flail chest) σε πολυτραυματία» 18ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 8-12/11/2000. Tόμος περιλήψεων: σελ. 311.
 31. Λαζαρίδης Χ., Σούπαρης Α., Παυλίδης Θ., Γαλατιανός Ι., Παπαζιώγας Β., Κουτελιδάκης Ι., Γαλάνης Ι., Παπαζιώγας Θ.: «Προεγχειρητική διάγνωση εντερικής ισχαιμίας με βάση κλινικοεργαστηριακά ευρήματα σε ασθενείς με αποφρακτικό ειλεό» 10ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, 9-12/11/2000. Tόμος περιλήψεων: σελ. 300.
 32. Σούπαρης Α., Μακρής Ι., Ατματζίδης Κ., Γαλατιανός Ι., Κουτελιδάκης Ι., Παπαζιώγας Β., Κακάς Π., Παπαζιώγας Θ.: «Χειρουργική αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού. Ποιος ο κατάλληλος χρόνος επεμβάσεως. Αναδρομική μελέτη επί 315 ασθενών» 10ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, 9-12/11/2000. Tόμος περιλήψεων: σελ. 301.
 33. Παυλίδης Θ., Ατματζίδης Κ., Λαζαρίδης Χ., Πατσάς Α., Παπαζιώγας Β., Κουτελιδάκης Ι., Γαλάνης Ι., Παπαζιώγας Θ.: «Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων διαφορετικών μεθόδων αποκατάστασης βουβωνοκήλης» ΧΧII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 18-22/11/2000. Tόμος περιλήψεων: σελ. 98.
 34. Σούπαρης Α., Πατσάς Α., Παπαζιώγας Β., Γαλατιανός Ι., Κουτελιδάκης Ι., Παπαζιώγας Θ.: «Σύγκριση της μεθόδου Longo σε σχέση με την κλασσική επέμβαση κατά Milligan-Morgan στη χειρουργική αντιμετώπιση των αιμορροΐδων» ΧΧII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 18-22/11/2000. Tόμος περιλήψεων: σελ. 107.
 35. Παυλίδης Θ., Ατματζίδης Κ., Μακρής Ι., Παπαζιώγας Β., Γαλάνης Ι., Κουτελιδάκης Ι., Παπαζιώγας Θ.: «Τοπική διήθηση με ροπιβακαΐνη πριν από την τομή των σημείων εισόδου σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις» ΧΧII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 18-22/11/2000. Tόμος περιλήψεων: σελ. 243.
 36. Ατματζίδης Κ., Παυλίδης Θ, Μακρής Ι., Σούπαρης Α., Παπαζιώγας Β., Παπαζιώγας Θ.: «Ιατρογενής ρήξη της τραχηλικής μοίρας του οισοφάγου από εύκαμπτο οισοφαγοσκόπιο» ΧΧII Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 18-22/11/2000. Tόμος περιλήψεων: σελ. 297.
 37. Παυλίδης Θ., Παπαζιώγας Β., Κουτελιδάκης Ι., Ασλανίδου Ε., Ταχτσή Μ., Παπαζιώγας Θ.: «Συγγενείς ανωμαλίες της χοληδόχου κύστης και του κυστικού πόρου σε σχέση με χολολιθίαση» 16ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, 26-28/4/2001. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, 2001; 67 (suppl 3): 52.
 38. Πατσάς Α., Παπαζιώγας Β., Σούπαρης Α., Κακάς Π., Γαλάνης Ι., Παπαζιώγας Θ.: «Τεχνική αποκατάστασης προπίπτουσας εγκαρσιοστομίας»16ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, 26-28/4/2001. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, 2001; 67 (suppl 3): 53.
 39. Παυλίδης Θ., Παπαζιώγας Β., Κουτελιδάκης Ι., Γαλάνης Ι., Ζάγκα Π., Χάκαλα-Μπλέτσα Μ., Παπαζιώγας Θ.: «Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και οξεία σκωληκοειδίτιδα» 16ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, 26-28/4/2001. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, 2001; 67 (suppl 3): 71.
 40. Παπαζιώγας Β., Παναγιωτοπούλου Κ., Γαλατιανός Ι., Παρασκευάς Γ., Αργυριάδου Ε., Χάκαλα-Μπλέτσα Μ.: «Περίπτωση διάχυτης αγγειακής δυσπλασίας του στομάχου σε ασθενή με ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα» 27ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 8-12/5/2001. Τόμος περιλήψεων: σελ.68.
 41. Αργυριάδου Ε., Παπαγιαννοπούλου Π., Παπαζιώγας Β., Παυλίδης Θ., Γεωργίου Μ., Σφύρα Ε.: «Πρόληψη της μετεγχειρητική ναυτίας και εμέτου σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις: Συγκριτική μελέτη οντασεντρόνης και τροπισεντρόνης» 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, 9-13/5/2001. Τόμος περιλήψεων: σελ. 136.
 42. Παυλίδης Θ., Παπαζιώγας Β., Κουτελιδάκης Ι.,Γαλάνης Ι., Παπαζιώγας Θ: «Λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης με διακοιλιακή προπεριτοναϊκή τοποθέτηση πλέγματος» 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής, 24-26/5/2001. ΛΑΠΑΡΟΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, 2001; 3: 26-27.
 43. Παυλίδης Θ., Παπαζιώγας Β., Γαλάνης Ι.,Κουτελιδάκης Ι.,Παπαζιώγας Θ.: «Χόλωμα μετά λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή». 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Xειρουργικής, 24-26/5/2001. ΛΑΠΑΡΟΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, 2001; 3: 42.
 44. Αλεξανδράκης Α., Σούπαρης Α., Ατματζίδης Κ., Μακρής Ι., Παπαζιώγας Β., Κοντός Χ., Παπαζιώγας Θ.: «Η εμπειρία μας στην αντιμετώπιση κυστεοκολπικών και κυστεοεντερικών συριγγίων» 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Χ.Ε.Β.Ε., 31/10– 3/11/2001. Τόμος περιλήψεων: σελ.127.
 45. Ατματζίδης Κ., Παπαζιώγας Β., Καλινδέρης Ν., Κουτελιδάκης Ι., Ταχτσή Μ., Σιωνίδου Π., Παπαζιώγας Θ.: «Στρωματικοί όγκοι του γαστρεντερικού σωλήνα». 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Χ.Ε.Β.Ε., 31/10– 3/11/2001. Τόμος περιλήψεων: σελ.148.
 46. Καμπαρούδης Α., Παπαζιώγας Β., Γαλάνης Ι., Κουτελιδάκης Ι., Παπαζιώγας Θ.: «Περίπτωση αυτόματου οπισθοπεριτοναϊκού αιματώματος» 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Χ.Ε.Β.Ε., 31/10– 3/11/2001. Τόμος περιλήψεων: σελ.166.
 47. Καμπαρούδης Α., Παυλίδης Θ., Μακρής Ι., Κουτελιδάκης Ι., Γρηγορίου Μ., Παπαζιώγας Β., Παπαζιώγας Θ.: «Η προγνωστική αξία της CRP στην εμφάνιση οξείας συστηματικής φλεγμονώδους απάντησης (SIRS) σε χειρουργικούς ασθενείς». 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, 9-11/11/2001.
 48. Ατματζίδης Κ., Ταχτσή Μ., Παυλίδης Θ., Παπαζιώγας Β., Καλαϊτζής Ε., Σιωνίδου-Τόσκα Π., Αρβανίτη Μ., Παπαζιώγας Θ.: «Απώτερα αποτελέσματα της χειρουργικής αντιμετώπισης του καλά διαφοροποιημένου καρκίνου του θυρεοειδούς» 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, 7-9/12/2001. Τόμος περιλήψεων: σελ. 43-44.
 49. Αλεξανδράκης Α., Παπαζιώγας Β., Γαλάνης Ι., Πατσάς Α., Παπαζιώγας Θ.: «Αποκάλυψη συνθετικού πλέγματος μετά από διαπύηση τραύματος» 17ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, 11-13/4/2002. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, 2002; 68 (suppl 2): 181.
 50. Καμπαρούδης Α., Παπαζιώγας Β., Γαλάνης Ι.,Κουτελιδάκης Ι., Παπαζιώγας Θ.: «Μεταβολές παραμέτρων πηκτικού μηχανισμού μετά από λαπαροσκοπική και ανοικτή χολοκυστεκτομή. Συγκριτική μελέτη»7η Πανελλήνια Συνάντηση Χειρουργικής Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος 19-22/9/2002. Τόμος περιλήψεων: σελ. 43. DIGESTIVE SURGERY, 2002; 19.
 51. Καμπαρούδης Α., Παπαζιώγας Β., Κοντός Χ., Κουτελιδάκης Ι., Παπαζιώγας Θ.: «Η σημασία της μαγνητικής χολαγγειογραφίας (MRCP) στην προεγχειρητική διάγνωση παθήσεων των εξωηπατικών χοληφόρων» 7η Πανελλήνια Συνάντηση Χειρουργικής Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος, 19-22/9 2002. Τόμος περιλήψεων: σελ. 70.
 52. Καμπαρούδης Α., Χριστοδούλου Ε., Αλεξανδράκης Α., Παπαζιώγας Β., Μανούδης Γ., Παπαζιώγας Θ.: «Στομία ή αναστόμωση στην ισχαιμική κολίτιδα;» 19ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, 7-10/11/2002. Τόμος περιλήψεων: σελ. 378-379.
 53. Παπαζιώγας Β., Αντωνιάδης Α., Λαζαρίδης Χ., Μακρής Ι., Kωτακίδου Ρ., Παρασκευάς Γ., Παπαζιώγας Θ.: «Λειτουργική επάρκεια του θυρεοειδικού αυτομοσχεύματος: πειραματική μελέτη» ΧΧΙΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 8-12/11/2002. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, 2002: 74(6) suppl I: 2-3.
 54. Παπαζιώγας Β., Αργυριάδου Ε., Παπαγιαννοπούλου Π., Παυλίδης Θ., Γεωργίου Μ., Σφύρα Ε., Παπαζιώγας Θ.: «Ο συνδυασμός χορήγησης πριν από την τομή χαμηλής δόσης κεταμίνης ΕΦ. και τοπικής διήθησης με ροπιβακαΐνη μειώνει τον μετεγχειρητικό πόνο μετά από λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή» ΧΧΙΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 8-12/11/2002. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, 2002: 74(6) suppl I: 3.
 55. Κουτελιδάκης Ι., Καμπαρούδης Α., Παπαζιώγας Β., Γαλάνης Ι., Λαγουδάκη Π., Χατζοπούλου Κ., Ζάγκα Π., Παπαζιώγας Θ.: «Μεταβολές παραμέτρων πηκτικού μηχανισμού σε χειρουργικούς ασθενείς» ΧΧΙΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 8-12/11/2002. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, 2002: 74(6) suppl I: 128.
 56. Καμπαρούδης Α., Κουτελιδάκης Ι., Γαλάνης Ι., Παπαζιώγας Β., Λαγουδάκη Π., Κάρζια Χ., Αθανασιάδου Σ. ,Παπαζιώγας Θ.: «Η επίδραση της μετεγχειρητικής λοίμωξης στον πηκτικό μηχανισμό σε χειρουργικούς ασθενείς» ΧΧΙΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 8-12/11/2002. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, 2002: 74(6) suppl I: 148.
 57. Γαλατιανός Ι., Κυπαρίσση Α., Μπεκριδέλλης Α., Ρούσσου Ε., Αντωνιάδου Ε., Ατματζίδης Κ., Παπαζιώγας Β., Γαλάνης Ι., Παπαζιώγας Θ.: «Επανεγχειρήσεις ασθενών στην ΜΕΘ. Εμπειρία μίας τριετίας» ΧΧΙΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 8-12/11/2002. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, 2002: 74(6) suppl I: 182.
 58. Αλεξανδράκης Α., Γαλάνης Ι., Σούπαρης Α., Παπαζιώγας Β., Ατματζίδης Κ., Μακρής Ι., Λαζαρίδης Χ., Πατσάς Α., Καλινδέρης Ν., Παπαζιώγας Θ.: «Η ενδοαυλική διασωλήνωση του λεπτού εντέρου ως μέσο προλήψεως του υποτροπιάζοντος συμφυτικού ειλεού: προοπτική μελέτη» ΧΧΙΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 8-12/11/2002. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, 2002: 74(6) suppl I: 255.
 59. Αλεξανδράκης Α., Παπαζιώγας Β., Μακρής Ι., Γαλάνης Ι., Χατζημαυρουδής Γ., Κουτελιδάκης Ι., Γαλατιανός Ι., Χριστοδούλου Ε., Παπαζιώγας Θ.: «Γενικευμένη εχινοκοκκίαση κοιλίας μετά από τραυματική ρήξη μονήρους ηπατικής εχινοκόκκου κύστης» ΧΧΙΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 8-12/11/2002. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, 2002: 74(6) suppl I: 263.
 60. Ατματζίδης K., Παυλίδης Θ.,Παπαζιώγας Β.,Μίρελης Χ., Γαλάνης Ι.,Παπαζιώγας Θ. : «Απώτερα αποτελέσματα από την αντιμετώπιση εχινόκοκκου κύστεως του ήπατος με παροχέτευση στο στόμαχο (κυστεο-γαστρική αναστόμωση)» ΧΧΙΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 8-12/11/2002. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, 2002: 74(6) suppl I: 309.
 61. Μακρής Ι., Σούπαρης Α., Γαλάνης Ι., Κοντός Χ., Παπαζιώγας Β., Αντωνιάδης Ι., Παναγιωτοπούλου Κ., Παπαζιώγας Θ.: «Πρωτοπαθές οστεογενές σάρκωμα του μαστού» ΧΧΙΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 8-12/11/2002. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, 2002: 74(6) suppl I: 326.
 62. Κουτελιδάκης Ι., Μακρής Ι., Παπαζιώγας Β., Γιαμρέλλος-Μπουρμπύλης ΕΙ., Παυλίδης Θ., Κοτέλη Μ., Γιαμαρέλλου Ε., Παπαζιώγας Θ.: «Η επίδραση της λακτουλόζης στη συστηματική φλεγμονώδη απάντηση στον αποφρακτικό ίκτερο» ΧΧΙΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 8-12/11/2002. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, 2002: 74(6) suppl I: 350.
 63. Ατματζίδης Κ., Παπαζιώγας Β., Μίρελης Χ., Γαλάνης Ι., Γωγάκος Α., Δελλήβεης-Δομένικος Μ., Δευτεραίου Κ., Παπαζιώγας Θ.:«Απώτερα αποτελέσματα από τη χειρουργική αντιμετώπιση της εχινοκοκκίασης του ήπατος με επιπλοοπλαστική ή εξωτερική παροχέτευση» 2ο Επιστημονικό Συνέδριο του Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ., 17-18/4/2003. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 2003;30(3): 58.
 64. Λαζαρίδης Χ., Πατσάς Α., Παπαζιώγας Β., Γαλάνης Ι., Κουτελιδάκης Ι., Οικονόμου Β., Παπαζιώγας Θ.: «Η τεχνική της χολοκυστοστομίας υπό τοπική αναισθησία σε επιβαρυμένους και υπερήλικες ασθενείς» 2ο Επιστημονικό Συνέδριο του Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ., 17-18/4/2003. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 2003;30(3): 58.
 65. Παυλίδης Θ., Ατματζίδης Κ., Γαλάνης Ι., Γιαννόγλου Δ., Παπαζιώγας Β., Παπαζιώγας Θ.: «Συγκριτική μελέτη αποκατάστασης βουβωνοκήλης» 2ο Επιστημονικό Συνέδριο του Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ., 17-18/4/2003. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 2003;30(3): 58.
 66. Γαλάνης Ι., Γαλάνης Ν., Μακρής Ι., Λαζαρίδης Χ., Ατματζίδης Κ., Σούπαρης Α., Αλεξανδράκης Α., Παυλίδης Θ., Παπαζιώγας Β., Παπαζιώγας Θ.: «Ενδοπεριτοναϊκή εφαρμογή της νέας ιστικής συγκολλητικής ουσίας του 2-οκτυλ-κυανοακρυλικού εστέρα και εκτίμηση των ιδιοτήτων του. Πειραματική μελέτη σε κονίκλους» 2ο Επιστημονικό Συνέδριο του Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ., 17-18/4/2003. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 2003;30(3): 62.
 67. Κωτακίδου Ρ., Παναγιωτοπούλου Κ., Παπανικολάου Α., Παπαδοπούλου Σ., Μαλέ Δ., Κριάκα Α., Ατματζίδης Κ., Παπαζιώγας Β., Γαλάνης Ι., Ταχτσή Μ., Γρηγορίου Μ., Παπαζιώγας Θ.«Κυστικές αλλοιώσεις επινεφριδίων» Διημερίδα Ενδοκρινών Αδένων, Γρεβενά, 6-8/6/2003.
 68. Χριστοδούλου Ε., Παπαζιώγας Β., Χατζημαυρουδής Γ., Παπαζιώγας Θ.: «Οξεία κοιλία σε παθήσεις του λεπτού εντέρου» 23ο Πανελλήνιο Γαστρεντερολογικό Συνέδριο, 1-5/10/2003. Τόμος περιλήψεων: σελ.124.
 69. Σούπαρης Α., Ατματζίδης Κ., Γρηγορίου Μ., Παπαζιώγας Β., Κωτακίδου Ρ., Παναγιωτοπούλου Κ., Παπαζιώγας Θ.: «Ασυνήθης συνύπαρξη αδενοκαρκινώματος παχέος εντέρου με στρωματικό όγκο στομάχου» 6ο Συνέδριο της Χ.Ε.Β.Ε., 13-16/11/2003. Τόμος περιλήψεων: σελ.142-3.
 70. Κουτελιδάκης Ι., Παπαζιώγας Β., Μακρής Ι., Παπαζιώγας Θ.: «Υπεροξείδωση των λιπαρών οξέων και συστηματική φλεγμονώδης απάντηση στον αποφρακτικό ίκτερο (πειραματική μελέτη)» 6ο Συνέδριο Χ.Ε.Β.Ε., 13-16/11/2003. Τόμος περιλήψεων: σελ.226.
 71. Παπαζιώγας Β., Κουτελιδάκης Ι.,Γαλάνης Ι., Χατζημαυρουδής Γ., Παρασκευάς Γ., Οικονόμου Β., Παπαζιώγας Θ.: «Περίπτωση γιγαντιαίου ατύπου λιπώματος του μηρού» 6ο Συνέδριο της Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 13-16/11/2003. Τόμος περιλήψεων: σελ.270-271.
 72. Ατματζίδης Κ., Παπαζιώγας Β., Γρηγορίου Μ., Χατζημαυρουδής Γ., Παναγιωτοπούλου Κ., Παπαζιώγας Θ.: «Μεσεγχυματογενείς όγκοι του λεπτού εντέρου. Ταξινόμηση–βιολογική συμπεριφορά – Αντιμετώπιση (εμπειρία δεκαετίας)» 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Πεπτικού, 27-30/11/2003. Τόμος περιλήψεων, σελ. 35
 73. Λαζαρίδης X., Παπαζιώγας B., Αλεξανδράκης A., Κουτελιδάκης I., Οικονόμου B., Βλαχάκης I., Ατματζίδης K.: «Χολοπεριτόναιο μετά την αφαίρεση του σωλήνος Kehr». ΧΧΙV Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 2-5/10/2004. Τόμος περιλήψεων: σελ. 18.
 74. Μακρής Ι., Κουτελιδάκης Ι., Παπαζιώγας Β., Χατζημαυρουδής Γ., Παπαδόπουλος Β., Κωτακίδου Ρ., Ατματζίδης Κ. : «Φυλλοειδείς όγκοι του μαστού»ΧΧΙV Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 2-5/10/2004. Τόμος περιλήψεων: σελ. 34.
 75. Πατσάς Α. Παπαζιώγας Β., Γαλάνης Ι, Χατζημαυρουδής Γ., Κουτελιδάκης Ι., Λαζαρίδης Χ., Ατματζίδης Κ. : «Η πρόληψη του συνδρόμου στάσης μετά από γαστρεκτομή και Roux-en-Y αναστόμωση με τη μέθοδο της άκοπης (Uncut) Roux (Πρόδρομος Ανακοίνωση)» ΧΧΙV Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 2-5/10/2004. Τόμος περιλήψεων: σελ. 96
 76. Παπαζιώγας Β., Λαζαρίδης Χ., Μακρής Ι., Πατσάς Α., Κουτελιδάκης Ι., Γρηγορίου Μ., Χατζημαυρουδής Γ., Οικονόμου Β., Ατματζίδης Κ.: «Αποκατάσταση περισφιγμένων κηλών του κοιλιακού τοιχώματος με ή χωρίς πλέγμα (Συγκριτική μελέτη)»ΧΧΙV Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 2-5/10/2004. Τόμος περιλήψεων: σελ. 139.
 77. Λαζαρίδης Χ., Παπαζιώγας Β., Αλεξανδράκης Α., Κουτελιδάκης Ι., Παρασκευάς Γ., Βλαχάκης Ι., Ατματζίδης Κ.: «Λιθίαση του κολοβώματος του κυστικού πόρου. Μία ξεχασμένη οντότητα» ΧΧΙV Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 2-5/10/2004. Τόμος περιλήψεων: σελ. 323.
 78. Παπαζιώγας Β., Ψαραλέξης Κ., Τσιαούσης Π., Δραγούμης Δ., Παπαδόπουλος Ε., Ατματζίδης Κ.: «Παρουσίαση δύο ασυνήθων περιστατικών υποδόριας διροφιλαρίασης» ΧΧΙV Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 2-5/10/2004. Τόμος περιλήψεων: σελ. 360.
 79. Παπαζιώγας Β., Κατσίκας Β., Μακρής Ι., Χατζημαυρουδής Γ., Παρασκευάς Γ., Ραδόπουλος Κ., Ατματζίδης Κ.: «Πρωτοπαθής εχινοκοκκίαση νεφρού» ΧΧΙV Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 2-5/10/2004. Τόμος περιλήψεων: σελ. 386.
 80. Παπαζιώγας Β., Κατσίκας Β., Ψαραλέξης Κ., Ασλανίδου Ε., Κόγια Ε., Ραδόπουλος Κ., Ατματζίδης Κ.: «Ψευδοκύστη επινεφριδίου επικλακείσα με ενδοκυστική αιμορραγία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης» ΧΧΙV Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 2-5 Οκτωβρίου 2004. Τόμος περιλήψεων: σελ. 404.
 81. Παπαζιώγας Β., Σούπαρης Α., Ψαραλέξης Κ., Κουτελιδάκης Ι., Οικονόμου Β., Γρηγορίου Μ., Τσιτούρας Β., Ατματζίδης Κ.:«Η κολοστομία τύπου Hartmann σε επείγουσες επεμβάσεις του παχέος εντέρου (αναδρομική μελέτη)» 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου-Πρωκτού, 25-27/2/2005. Τόμος περιλήψεων: σελ.86
 82. Παπαζιώγας Β., Σούπαρης Α., Αλεξανδράκης Α., Κουτελιδάκης Ι., Οικονόμου Β., Χατζημαυρουδής Γ., Δραγούμης Δ. Κόγια Ε., Ατματζίδης Κ.:«Η χειρουργική αντιμετώπιση της οξείας απόφραξης του αριστερού κόλου» 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου-Πρωκτού, 25-27/2/2005. Τόμος περιλήψεων: σελ. 88.
 83. Παπαζιώγας Β., Σούπαρης Α., Κουτελιδάκης Ι., Γρηγορίου Μ., Τσιαούσης Π., Κωτακίδου Ρ., Ατματζίδης Κ: «Πρωτοπαθές λέμφωμα της ειλεοτυφλικής βαλβίδας» 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου-Πρωκτού, 25-27/2/2005. Τόμος περιλήψεων: σελ.129.
 84. Σούπαρης Α., Παπαζιώγας Β., Πατσάς Α., Κουτελιδάκης Ι., Γρηγορίου Μ., Χατζημαυρουδής Γ., Τσιαούσης Π., Ατματζίδης Κ.:«Αποκατάσταση παραστομιακών κηλών». 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου-Πρωκτού, 25-27/2/2005.Τόμος περιλήψεων: σελ.153.
 85. Χατζημαυρουδής Γ., Παπαζιώγας Β., Κουτελιδάκης Ι., Γρηγορίου Μ., Ατματζίδης Κ.: «Μεταβολές της συστηματικής φλεγμονώδους απάντησης μετά από τοποθέτηση συνθετικού πλέγματος από πολυπροπυλένιο προς ενίσχυση των προσθίων κοιλιακών τοιχωμάτων. Πειραματική μελέτη σε κονίκλους» 3o Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ., 10-13/4/2005. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ. 2005; 32(3): 58.
 86. Τσιαούσης Π., Παναγοπούλου Ε., Παπαζιώγας Β., Τσιαούσης Γ., Κουτελιδάκης Ι., Ατματζίδης Κ.: «Ανακοίνωση δυσάρεστων νέων και απόκρυψη πληροφοριών σε καρκινοπαθή: μπορεί να συμβάλει στην τεχνική της επικοινωνίας;» 3o Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ., 10-13/4/2005. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ. 2005; 32(3): 116.
 87. Παπαζιώγας Β., Χατζημαυρουδής Γ., Κουτελιδάκης Ι., Γρηγορίου Μ., Βλαχάκης Ι., Τσιαούσης Π., Μακρής Ι., Ατματζίδης Κ. «Πλαστική Mc Vay vs πλαστική με βύσμα πολυπροπυλενίου για την αποκατάσταση μηροκήλης (Συγκριτική μελέτη)» 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Χ.Ε.Β.Ε., 14-15/10/2005. Τόμος περιλήψεων, σελ. 92.
 88. Παπαζιώγας Β., Παρασκευάς Γ., Κουτελιδάκης Ι., Γρηγορίου Μ., Οικονόμου Β.,   Χατζημαυρουδής Γ., Λαζαρίδης Χ., Ατματζίδης Κ.: «Ατελές διάφραγμα της χοληδόχου κύστης ως αιτία χολολιθίασης» 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Χ.Ε.Β.Ε., 14-15/10/2005. Τόμος περιλήψεων, σελ. 202.
 89. Παπαζιώγας Β., Κουτελιδάκης Ι., Χατζημαυρουδής Γ., Γρηγορίου Μ., Δραγούμης Δ., Κόγια Ε., Σούπαρης Α., Ατματζίδης Κ.: «Συνύπαρξη αδενοκαρκινώματος του κόλου και χολαγγειοκαρκινώματος» 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Χ.Ε.Β.Ε., 14-15/10/2005. Τόμος περιλήψεων, σελ. 212-213.
 90. Παπαζιώγας Β., Μακρής Ι., Γρηγορίου Μ., Τσιαούσης Π., Χατζημαυρουδής Γ., Γιακουστίδης Α., Ατματζίδης Κ.: «Ασυνήθης περίπτωση αποφρακτικού ειλεού σε έδαφος μεκκελείου αποφύσεως» 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρεάς Χειρουργικής Πεπτικού, 10-13/11/2005. Τόμος περιλήψεων, σελ. 60.
 91. Χατζημαυρουδής Γ., Σούπαρης Α., Παπαζιώγας Β., Κουτελιδάκης Ι., Γρηγορίου Μ., Δραγούμης Δ., Ατμαζίδης Κ.: «Σύγχρονη εμφάνιση αδενοκαρκινώματος και στρωματικού όγκου του στομάχου: παρουσίαση περιστατικού» 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρεάς Χειρουργικής Πεπτικού, 10-13/11/2005. Τόμος περιλήψεων, σελ. 61.
 92. Παπαζιώγας Β., Κουτελιδάκης Ι., Γρηγορίου Μ., Χατζημαυρουδής Γ., Τσιαούσης Π., Πατσάς Α., Ατματζίδης Κ.: «Παρηγορικές επεμβάσεις σε καρκίνο του στομάχου» 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρεάς Χειρουργικής Πεπτικού, 10-13/11/2005. Τόμος περιλήψεων, σελ. 61.
 93. Κουτελιδάκης Ι., Παπαζιώγας Β., Χατζημαυρουδής Γ., Δραγούμης Δ., Γρηγορίου Μ., Ατματζίδης Κ.: «Προγνωστική σημασία των προεγχειρητικών τιμών των λευκών αιμοσφαιρίων και της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης στη διάγνωση της οξείας σκωληκοειδίτιδας» 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, 9-11/12/2005. Τόμος περιλήψεων, σελ. 27-28.
 94. Παπαζιώγας Β., Μακρής Ι., Κουτελιδάκης Ι., Τσιαούσης Π., Οικονόμου Β., Γιακουστίδης Α., Ατματζίδης Κ.: «Oπισθοπεριτοναϊκό απόστημα σε χρήστη ναρκωτικών ουσιών» 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, 9-11/12/2005. Τόμος περιλήψεων, σελ. 50-51.
 95. Χατζημαυρουδής Γ., Παπαζιώγας Β., Κουτελιδάκης Ι., Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης Ε.Ι., Τσαγανός Θ., Κούτουκας Π., Ιορδανίδου Ε., Καλέση Α., Ατματζίδης Κ.: «Η επίδραση του τύπου του συνθετικού πλέγματος στην ινητοποίηση της συστηματικής φλεγμονώδους απάντησης μετά από ενδοπεριτοναϊκή τοποθέτηση (πειραματική μελέτη σε κονίκλους)» 21ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, 30/3-1/4/2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2006; 72(suppl 1): 137.
 96. Κουτελιδάκης Ι., Παπαδόπουλος Α., Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης ΕΙ., Παπαζιώγας Β., Κούτουκας Π., Τσαγανός Θ., Χατζηθεοχάρης Γ., Ατματζίδης Κ.: «Λοίμωξη μαλακών μορίων από stenotrophomonas maltophilia σε ανοσοκατασταλμένους επίμυες. Ο ρόλος της βακτηριακής αλλόθεσης» 21ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, 30/3-1/4/2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2006; 72(suppl 1): 137.
 97. Παπαζιώγας Β., Δραγούμης Δ., Γιακουστίδης Α., Ατματζίδης Κ.: «Πρωτοπαθής συστροφή επιπλόου ως αίτιο οξείας κοιλίας» 21ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, 30/3-1/4/2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2006; 72(suppl 1): 180.
 98. Σούπαρης Α., Παπαζιώγας Β., Γρηγορίου Μ., Τσιαούσης Π., Κόγια Ε., Παναγιωτοπούλου Κ., Ατματζίδης Κ.: «Σπάνια τριπλή συνύπαρξη μικτού όγκου, ώριμου κυστικού τερατώματος και αιμορραγικής κύστης ωοθυλακίου στις ωοθήκες. Παρουσίαση περιστατικού» 21ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, 30/3-1/4/2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 2006; 72(suppl 1): 181.
 99. Παπαζιώγας Β., Κουτελιδάκης Ι., Χατζημαυρουδής Γ., Σπυριδάκης Α., Σάρλης Γ., Σούπαρης Α., Ατματζίδης Κ.: «Αποτελέσματα της πλάγιας έσω σφιγκτηροτομής στη θεραπεία της χρόνιας ραγάδας του πρωκτικού δακτυλίου» 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 22-26/11/2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ, 2006; 78(6 suppl I): 81.
 100. Ατματζίδης Σ., Κουτελιδάκης Ι., Δημητριάδης Γ., Γκουρβας Β., Παπαζιώγας Β., Ατματζίδης Κ. : «Φαιοχρωμοκύτωμα και παραγαγλίωμα , μη λειτουργικά , σε ασθενή με γνωστή νευρο ϊνωμάτωση τύπου Ι ( NFI, νόσος von Recklinghausen ). Παρουσίαση περίπτωσης.» 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, 25-27/11/2011. Τόμος περιλήψεων, σελ. 72.
 101. Παπαζιώγας Β., Δούλιας Τ., Κουτελιδάκης Ι., Χριστόπουλος Π., Παπαδάκης Γ., Ατματζίδης Σ., Κοντοπούλου Κ., Ατματζίδης Κ.«Επιμόλυνση πλέγματος μετά από αποκατάσταση ευμεγέθων κοιλιοκηλών. Προδιαθεσικοί παράγοντες και αντιμετώπιση.» 10ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδου, 8-10/12/2011.
 102. Κουτελιδάκης Ι., Χατζημαυρουδής Γ., Καλαϊτζής Σ., Καλτσίκης Θ., Δούνδης Α., Παπαζιώγας Β., Μακρής Ι. «Σχηματισμός ενδοκοολιακών αποστημάτων ως αποτέλεσμα διασποράς χολολίθων και χειρουργικών clips μετά από λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή.» 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, 27-29/9/2013.
 103. Κουτελιδάκης Ι., Παπαζιώγας Β., Χατζημαυρουδής Γ., Χριστόπουλος Π., Καπούλας Σ., Καλαϊτζής Σ., Ατματζίδης Σ., Μακρής Ι. «Λοίμωξη χειρουργικού τραύματος σε τριτοβάθμιο χειρουργικό τμήμα.» 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, 27-29/9/2013.
 104. Kουτελιδάκης Ι., Παπαζιώγας Β., Δούνδης Α., Γαλάνης Ι., Ανανιάδης Α., Μακρής Ι. «Το μέγεθος του όζου ως προγνωστικός δείκτης για τον καρκίνο του θυρεοειδούς.» 11ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 25-27/10/2013
 105. Κοντοπούλου Κ., Τσεπάνης Κ., Σωκράτους Δ., Γαλάνης Ι., Παπαζιώγας Β., Αντύπα Έ., Χατζημαυρουδής Γ., Βολουδάκης Ν., Ευαγγελάτος Π., Αντωνιάδου Ε., Μακρής Ι. «Παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης πολυμικροβιακών λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου σε πολυδύναμη ΜΕΘ.» 11ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 25-27/10/2013.
 106. Κοντοπούλου Κ., Τσεπάνης Κ., Αποστόλου Α., Γαλάνης Ι., Παπαζιώγας Β., Πατσάς Α., Χάσου Ε., Λαθύρης Δ., Βολουδάκης Ν., Καπούλας Σ., Αντωνιάδου Ε. «Παράγοντες κινδύνου εμφάνισης καντιντιαιμίας σε μετεγχειρητικους ασθενείς σε πολυδύναμη ΜΕΘ.» 11ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 25-27/10/2013.
 107. ∆ούνδης Α., Κουτελιδάκης Ι., Παπαζιώγας Β., Χατζημαυρουδής Γ., Ανανιάδης Α., Ευαγγελάτος Π., Μακρής Ι. “Επιπλοκές του λεμφαδενικού καθαρισμού του τραχήλου για καρκίνο του θυρεοειδούς αδένα.” 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, 29/11-1/12/2013.
 108. Παπαδάκης Γ., Κουτελιδάκης Ι., Παπαζιώγας Β., Ζάγκα Π., Υφαντίδου Α., Καπούλας Σ., Βολουδάκης Ν., Μακρής Ι. «Η μετεγχειρητική τιμή παραθορμόνης ως προγνωστικός δείκτης εμφάνισης υπασβεστιαιμίας μετά από ολική θυρεοειδεκτομή.» 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, 29/11-1/12/2013.
 109. Κουτελιδάκης Ι., Ανανιάδης Α., Βολουδάκης Ν., Δούνδης Α., Γιαννούλα Ε., Χατζημαυρουδής Γ., Παπαζιώγας Β., Χατζηπαυλίδου Β., Μακρής Ι. “Μετεγχειρητική παρακολούθηση ασθενών κατόπιν χειρουργικής επέμβασης για καρκίνο θυρεοειδούς. 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, 12-15/11/2015.
 110. Κουτελιδάκης Ι., Λάσκου Σ., Καπούλας Σ., Χαϊδάρογλου ∆., Ευαγγελάτος Π., Ντεγίδης Μ., Γαλάνης Ι., Παπαζιώγας Β., Μακρής Ι. “Τυχαία διάγνωση θυρεοειδικού καρκίνου μετά από επέμβαση για καλοήθη πάθηση”. 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα, 12-15/11/2015.
 111. Ευαγγελάτος Π., Βολουδάκης Ν., Καλαϊτζής Σ., Καπούλας Σ., Καλτσίκης Θ., Παπαδάκης Γ., Γαλάνης Ι., Κουτελιδάκης Ι., Παπαζιώγας Β., Μακρής Ι. “Συσχέτιση APACHE II score εισαγωγής με την έκβαση σε ασθενείς με σήψη ενδοκοιλιακής αιτιολογίας.» 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, 29/5/1/6/2015
 112. Χατζημαυρουδής Γ., Παπαδάκης Γ., Παπαζιώγας Β., Κουτελιδάκης Ι., Γαλάνης Ι., Λάσκου Σ., Ευαγγελάτος Π., Βολουδάκης Ν., Μακρής Ι. “Επούλωση χειρουργικού τραύματος μετά από σκωληκοειδεκτομή σε ενήλικες: μία προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη σύγκρισης δύο τεχνικών συρραφής του δέρματος.” 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, 29/5/1/6/2015
 113. Βολουδάκης Ν., Καλαϊτζής Σ., Χατζημαυρουδής Γ., Κουτελιδάκης Ι., Παπανικολάου Δ., Μακρής Ι.Γ.: “Μελέτη της δράσης της γάζας οξειδωμένης κυτταρίνης στην ακεραιότητα των αναστομώσεων παχέος εντέρου: Πειραματική μελέτη σε κονίκλους. “ 12ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 8-10/10/2015.
 114. Παπαδάκης Γ., Καλαϊτζής Σ., Λάσκου Σ., Καλτσίκης Θ., Χατζημαυρουδής Γ., Παπαζιώγας Β., Κουτελιδάκης Ι., Χριστοφορίδης Ε. Οπισθοπεριτοναϊκή λαπαροσκοπική επινεφριδεκτομή- παρουσίαση περιστατικού. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, 29/10-1/11/2015.
 115. Καλαϊτζής Σ., Λάσκου Σ., Παπαδάκης Γ., Δούνδης Α., Ατματζίδης Σ., Παπαζιώγας Β., Κουτελιδάκης Ι., Χριστοφορίδης Ε. “Ο ρόλος της μετεγχειρητικής λαρυγγοσκόπησης στην αξιολόγηση της φωνής και ο ρόλος της νευροδιέγερσης.” 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Αθήνα 29/10-1/11/2015.

1.2.9.Video σε διεθνή περιοδικά (5)

 1. 2.Papaziogas B., Koutelidakis I., Pappas E., Christopoulos P., Atmatzidis S., Atmatzidis K. «Totally extraperitoneal repair of a recurrent right inguinal hernia.» SURGICAL CHRONICLES 2011; 16(2): 129.
 2. 3.Papaziogas B., Koutelidakis I., Papadakis G., Kaltsikis T., Makris I.: «Laparoscopic cholecystectomy in a left-sided gallbladder.» SURGICAL CHRONICLES 2012; 17(4): 289.
 3. Papaziogas Β., Koutelidakis Ι., Papadakis G., Christopoulos P., Kapoulas S., Makris I. «Laparoscopic resection of a gastric stromal tumor via anterior gastrotomy» SURGICAL CHRONICLES 2013; 18(2): 126.
 4. Papaziogas Β., Papadakis G., Koutelidakis I., Paikos D., Chatzimavroudis G., Evangelatos P., Doundis A., Makris I. Laparoscopic enucleation of a lipoma of the sigmoid colon. SURGICAL CHRONICLES 2014; 19(2): 108.
 5. Papaziogas Β., Koutelidakis Ι., Kapoulas S., Papadakis G., Kalaitzis S., Voloudakis N., CHatzimavroudis G., Makris I. «Laparoscopic management of perforated peptic ulcer.» SURGICAL CHRONICLES 2014; 19(4): 209.

1.2.10. Ομιλίες σε διεθνή συνέδρια/μετεκπαιδευτικά μαθήματα (5)

 1. «Die multiviszerale Resektion beim Kolonkarzinom».Μετεκπαιδευτικά Oγκολογικά Mαθήματα Χειρουργικής Κλινικής Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου, 27/7/1999.
 2. «Cardiopulmonaryeffectspneumoperitoneum». 2nd Euroamerican Multispecialty Congress of Laparoscopy and Minimally Invasive Surgery, Miami Beach, Florida, USA,23-25/2/2005.
 3. «Qualityinlaparoscopicsurgery».4thWorld Congress on Quality in Medical Practise, 2-5/10/2008.
 4. «Laparoscopic management of postoperative hernias».Visceral Surgical Week, 26-31/7/2009.
 5. «Conservative treatment of anal fissure. What is evidence based.?» 7th Biennial Congress of the Mediterranean Society of Coloproctology (MSCP), 22-24/4/2010.

1.2.11. Ομιλίες σε ελληνικά συνέδρια/μετεκπαιδευτικά μαθήματα (68)

 1. «Αντιμετώπιση ανοικτών τραυμάτων – αιμορραγιών». Μετεκπαιδευτικά μαθήματα επιμόρφωσης δασκάλων-γυμναστών της περιοχής δυτικής Θεσσαλονίκης (Κέντρο Υγείας Ιωνίας, 12, 19/2/1997)
 2. «Προγνωστικοί δείκτες στην οξεία παγκρεατίτιδα». 6ο Συνέδριο Χ.Ε.Β.Ε., 13/11/2003.
 3. «Σύνδρομο κοιλιακού διαμερίσματος. Παθοφυσιολογία και κλινικές εκδηλώσεις». Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Χ.Ε.Β.Ε., 9/1/2004.
 4. «Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της εντεροστομίας και ο ρόλος του χειρουργού». Hμερίδα με θέμα «Αποκατάσταση-Επανένταξη», 28/2/2004.
 5. «Βασικές αρχές λαπαροσκοπικής χειρουργικής». Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», 16/6/2004.
 6. «Νεότερα δεδομένα στη λαπαροσκοπική χειρουργική των εξωηπατικών χοληφόρων». 3o Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ., 11/4/2005.
 7. «Λαπαροσκοπική αντιμετώπιση της εχινοκόκκου κύστεως. Πρόδρομα αποτελέσματα». Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Χ.Ε.Β.Ε., 2/11/2005.
 8. «Ο εντερικός σωλήνας ως κύριο ανοσολογικό όργανο». 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, 10/12/2005.
 9. «H χρήση του στομάχου, του λεπτού και του παχέος εντέρου στη χειρουργική του οισοφάγου». Διακλινική ημερίδα με θέμα: «Η χρήση του γαστρεντερικού σωλήνα στη χειρουργική του πεπτικού και του ουροποιητικού συστήματος», 11/2/2006.
 10. «Pομποτική χειρουργική».Ημερίδα Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής Ανωτέρου Πεπτικού, 6/5/2006.
 11. «Χρήση δακτυλίων σιλικόνης στην αντιμετώπιση της νοσογόνου παχυσαρκίας» Μετεκπαιδευτική ημερίδα Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», 7/10/2006.
 12. «Uncut Roux. Βήμα προς τα εμπρός ή αποτυχημένη μέθοδος;» 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 24/11/2006.
 13. «Νοσοκομειακές λοιμώξεις ουροποιητικού στο χειρουργικό ασθενή» Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, 1/3/2007.
 14. «Χειρουργικά προβλήματα στο ανώτερο τμήμα του γαστρεντερικού σωλήνα σε υπερήλικες» Εκπαιδευτική Ημερίδα Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», με θέμα: «Χειρουργικά προβλήματα τρίτης ηλικίας», 2/6/2007.
 15. «Καρκίνος εξωηπατικών χοληφόρων: Επιδημιολογικά δεδομένα – κατάταξη». 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Κλινικής Ογκολογίας και πρόληψης στη Μακεδονία, 1/9/2007.
 16. «Χολοκυστοπάθεια: Υπάρχει απόλυτη ένδειξη χολοκυστεκτομής;». 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας, 4/10/2007.
 17. «Βουβωνοκήλες (ΤΕP)» 6ης Συνάντηση Προηγμένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, 18/11/2007.
 18. «Μέθοδοι διαχείρισης της ανοικτής κοιλίας» Ημερίδα Β΄ Χειρουργικής Κλινικής Α.Π.Θ. με θέμα: «Η χρήση των πλεγμάτων στην αποκατάσταση μεγάλων μετεγχειρητικών κοιλιοκηλών», 26/1/2008.
 19. «Ενδοκοιλιακές λοιμώξεις στη ΜΕΘ». 5ο Διανοσοκομειακό Σεμινάριο «Αναπνευστική Ανεπάρκεια και Αποκατάσταση», 16/2/2008.
 20. «Στρωματικοί όγκοι. Η εμπειρία της Β΄ Χειρουργικής Κλινικής Α.Π.Θ». Ημερίδα Β΄ Χειρουργικής Κλινικής Α.Π.Θ. με θέμα: «Στρωματικοί όγκοι του γαστρεντερικού σωλήνα», 23/2/2008.
 21. «Η χρήση της απομονωμένης έλικας στη γαστρική χειρουργική». Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Α.Π.Θ., 5/5/2008.
 22. «Άμεσες και απώτερες επιπλοκές από τη χρήση των πλεγμάτων. Αντιμετώπιση». 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 14/11/2008.
 23. «Τεχνική λαπαροσκοπικής τοποθέτησης πλέγματος». Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ε.Χ.Ε., 24/2/2009.
 24. «Έλεγχος εστίας της χειρουργικής λοίμωξης». 24ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, 28/5/2009.
 25. «Έλκη εκ κατακλίσεως». 24ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, 28/5/2009.
 26. «Ιατρική Ειδικότητα στη Γερμανία». 15ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος, 3ο Διεθνές Forum Φοιτητών Ιατρικής και Νέων Ιατρών Ελλάδος, 15-17/5/2009.
 27. «Προβιοτικά: Ορισμοί και τρόπος δράσης». Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Χ.Ε.Β.Ε., 3/2/2010.
 28. «Πολύποδες χοληδόχου κύστης. Αποτελούν ένδειξη χολοκυστεκτομής;». 10η Πανελλήνια Συνάντηση Χειρουργικής Ήπατος-Χοληφόρων-Παγκρέατος, 15/5/2010.
 29. «SILS. Προβλήματα και επιπλοκές» 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 27/11/2010.
 30. «Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών από τη Β΄Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ». Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Α.Π.Θ., 25/2/2011.
 31. «Συντηρητικές μέθοδοι αντιμετώπισης της αιμορροϊδικής νόσου», 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος Εντέρου-Πρωκτού, 20/5/2011.
 32. «Λαπαροσκοπική νεφρεκτομή», 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής, 28/5/2011.
 33. «Αντιμικροβιακή θεραπεία της οξείας νεκρωτικής παγκρεατίτιδας», 11η Διημερίδα Χειρουργικών Λοιμώξεων, 24-25/6/2011.
 34. «Ποιότητα στη χειρουργική αντιμετώπιση του παγκρεατικού καρκίνου. Ριζική χειρουργική εκτομή.», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Κλινικής Ογκολογίας και Προληψης Καρκίνου στη Μακεδονία, 15-17/9/2011.
 35. «Λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή».Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Βασικής και Προχωρημένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, 17-20/10/2011.
 36. «Λαπαροσκοπική συρραφή διάτρησης πεπτικού έλκους»,Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Γενικής Χειρουργικής της Επαγγελματικής Ένωσης Γενικών Χειρουργών Ελλάδος, 12-13/11/2011.
 37. «Κοιλιοπερινεϊκή ή τοπική εκτομή στον χαμηλό καρκίνο του ορθού». 10ο Ελλαδοκυπριακό Χειρουργικό Συνέδριο, 18-20/11/2011.
 38. «Σηπτικός χειρουργικός ασθενής. Χειρουργική αντιμετώπιση.» 10ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 9-11/12/2011.
 39. «Καρκίνος χοληδόχου κύστης. Συνχότητα – αιτιολογία». 10ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 9-11/12/2011.
 40. «Καρκίνος παχέος εντέρου. Χειρουργική αντιμεώπιση.» Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Δήμος Λαγκαδά, 13/1/2012.
 41. «Χειρουργική αντιμετώπιση καλοήθων όγκων στομάχου και 12δακτύλου.» 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής, 25-28/5/2012.
 42. «Λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης», 3ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Βασικής και προηγμένης λαπαροσκοπικής Χειρουργικής 2012., 8/11/2012.Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής
 43. «Χειρουργική θεραπεία καρκίνου του θυρεοειδούς», 28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής και διεθνές χειρουργικό Forum, 21-24/11/2012.
 44. «Άριστες κλινικές πρακτικές – κλινικές οδηγίες – κλινικά πρωτόκολλα», 28ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, 4-6/4/2013.
 45. «Συγκριτικές μελέτες αντιμετώπισης του καρκίνου του ορθού.», 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Χειρουργικής Παχέος εντέρου και πρωκτού, 11-13/4/2013.
 46. «Λαπαροσκοπική θολοπλαστική κατά Nissen και ορομυοτομή κατά Heller.» 4o Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής ανωτέρου πεπτικού, Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, 4-6/6/2013.
 47. «Λαπαροσκοπική χειρουργική αντιμετώπιση της οξείας εκκολπωματιτιδας. Δεδομένα και προοπτικές», 13ο Πανελλήνιο Συνέδιο Χειρουργικών λοιμώξεων, 27-29/9/2013
 48. «Εκπαίδευση-καμπύλη εκμάθησης της λαπαροσκοπικής αποκατάστασης της βουβωνοκήλης», 11ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 25-27/10/2013.
 49. «Τεχνικές στην αντιμετώπιση των κοιλιακών κατσατροφών», 11ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 25-27/10/2013.
 50. «Τοπογραφική ανατομική και φυσιολογία ασβεστίου», 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ενδοκρινών αδένων, 29/11-1/12/2013.
 51. «Είδη και ταξινόμηση ιατρογενών κακώσεων χοληφόρων», Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Πεπτικού, 7-9/3/2014.
 52. «Διαρροή, διάτρηση ή στένωση του πεπτικού σωλήνα. Χειρουργική, ενδοσκοπική αντιμετώπιση ή συνδυασμός τους;», Επιστημονική Εκδήλωση της Δ’ Χειρουργικής Κλινικής του Α.Π.Θ., για τα 20 χρόνια λειτπουργίας του Επεμβατικού Ενδοσκοπικού Εργαστηρίου, 16-17/5/2014.
 53. «Αιμορροϊδοπάθεια: Υπέρηχοι. Αποδοχή. Έχουν μέλλον;», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής, 16-19/10/2014.
 54. «Γιατί οι αναστομώσεις ρήγνυνται;», 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Χειρουργικής, 16-19/10/2014.
 55. «Κόμποι στη λαπαροσκοπική χειρουργική. Χρήση ενδοσκοπικών συρραπτικών εργαλείων.» 6ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο προηγμένης Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής κατωτέρου πεπτικού, εκπαιδευτικό Συμβούλιο Ε.Χ.Ε., 7-8/11/2014.
 56. «Είδος θυρεοειδεκτομής». Εισήγηση σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα:Κατευθυντήριες οδηγίες στην χειρουργική του καρκίνου του θυρεοειδούς.», 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 12-15/11/2014.
 57. «Μελλοντικές προοπτικές». Εισήγηση σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα: Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική: Ενδείξεις και προοπτική.», 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, 12-15/11/2014.
 58. «Σύνδρομο επανασίτισης», Μετακπαιδευτικό Σεμινάριο Τεχνητής Διατροφής της Χ.Ε.Β.Ε., 24-25/4/2015.
 59. «Ανοικτή κοιλιά. Ενδείξεις-αποτελέσματα.» Εισ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽015.υλελ12-13/11/2011.αήγηση σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα: «Οξεία νεκρωτική παγκρεατίτιδα. Νεώτερα δεδομένα.», 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, 29-31/6/2015.
 60. «Χειρουργική Θεραπεία καρκίνου ΚΟΣ.», Εισήγηση σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα: «Καρκίνος Οισοφάγου-Στομάχου», Συνέδριο με θέμα: «Συντονισμός ειδικοτήτων για την αξιολόγηση και εφαρμογή των μοριακά στοχευμένων θεραπειών στους συμπαγείς όγκους», 26-27/6/2015.ελ
 61. «Διαφραγματοκήλη – θολοπλαστική.». 2ο Σεμινάριο Προηγμένης Ανοικτής Χειρουργικής της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, 3-4/7/2015.
 62. «Ο σηπτικός ασθενής στη ΜΕΘ από τη ματιά του εντατικολόγου και την προσέγγιση του χειρουργού. Παγκρεατίτιδα», Ετήσιο Συμπόσιο «Σήψη στη ΜΕΘ. Νέες απόψεις.» 16-18/10/2015.
 63. «Ο ρόλος του χειρουργού στην οξεία νεκρωτική παγκρεατίτιδα.» Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Χειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημίου Ιωανίννων, 12/11/2015.
 64. «Αιμορροϊδοπάθεια και σύγχρονα συρίγγια». Ημερίδα με θέμα: «Αντιπαραθέσεις σε αμφιλεγόμενα θέματα στη χειρουργική του παχέος εντέρου και του ορθού» της Ελληνικής Χειρουργικής Ετιαρείας Παχέος εντέρου-πρωκτού, 28-29/11/2015.
 65. «Πρόληψη και αντιμετώπηση επιπλοκών στη λαπαροσκοπική αποκατάσταση της κοιλιοκήλης». Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Χ.Ε.Β.Ε. περιόδου 2015-2016, 9/12/2015
 66. «Χειρουργική αντιμετώπιση της εκκολπωματίτιδας.» 13ο Ελλαδοκυπριακό Χειρουργικό Συνέδριο, 12-13/12/2015.
 67. «Λαπαροσκοπική χειρουργική λεπτού εντέρου και σκωληοκειδούς αποφύσεως.» Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής Α.Π.Θ., 18/12/2015
 68. «Η θέση της εκτεταμένης λεμφαδενεκτομής στους καρκίνους του πεπτικού συστήματος» (σχολιασμός). 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Ογκολογίας, 17-20/12/2015.

Follow us

You can follow us in social media:

Contact

Vasilis Papaziogas
General Surgeon

12 Agias Sofias, 1st floor
PostCode 546 22, Thessaloniki
Phone: +30 2310 263 737
EMail: info@papaziogas.com

map